НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 19 червня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд п..."  № 1333-19/2017-19 від 16.03.2017р. 
Документ №1333-19/2017 від 16.03.2017р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

20.03.2017 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(19  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 16.03.2017р.  № 1333-19/2017-19
 
Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих заходів  у місті Коломиї

          

    З метою створення належних умов для участі місцевих товаровиробників та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у традиційних виставково-ярмаркових заходах, у рамках яких запроваджено просування на споживчий ринок місцевої продукції, налагодження взаємовигідних ділових контактів між суб’єктами господарювання, забезпечення населення міста продовольчими товарами, сільськогосподарською та тематичною продукцією, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності”, міська рада

вирішила:

         1. Затвердити  Порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих заходів у місті Коломиї. (Додаток 1 ).

          2. Внести зміни в  робочу комісію з питань розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих заходів у місті Коломиї затвердженої рішення міської ради від 10.04.2014 року № 1731-41/2014. (Додаток 2).

         3. Затвердити комплексні схеми розміщення тимчасових споруд по кожному виду ярмарку, державному та місцевому заходу під час проведення таких заходів у місті Коломиї. (Додаток 3).

         4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 10.04.2014 року № 1731-41/2014 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів на строк проведення таких заходів у місті Коломия”.

       5. Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови Коцюра С.П.

       6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку.Міський голова                                                                                                             І. Слюзар


Додаток 1

до рішення міської ради

від 16.03.2017 р. №1333-19/2017


ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЯ.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Порядок розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих заходів у місті Коломиї (далі за текстом - Порядок) розроблено з метою регулювання і координації виставково - ярмаркової, презентаційної діяльності, гастрольних заходів і атракціонів, а також різних видів ярмарків на території міста, визначення вимог до їх організації в інтересах громади міста та суб'єктів господарювання відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про гастрольні заходи в Україні”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про благоустрій населених пунктів”, постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1065 “Про вдосконалення виставково - ярмаркової діяльності в Україні”, №833 від 15.06.2006р. “Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 №516-р “Питання проведення продовольчих ярмарків”, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки” № 110 від 01.03.2006 року, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244.

При організації виставково - ярмаркової, презентаційної діяльності, гастрольних заходів і атракціонів, а також різних видів ярмарків на території міста Коломиї (далі за текстом - Заходи) організатори повинні керуватися вимогами чинного законодавства України: Законами України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ”, “Про захист прав споживачів”, Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну діяльність.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

       Атракціон надувний – атракціон, складовою частиною якого є гнучка оболонка, наповнена повітрям.

       Атракціон пересувний – атракціон, установлюваний, як правило, на спеціально підготовлений майданчик або фундамент, конструкція якого допускає його демонтаж, транспортування та монтаж на іншому місці експлуатації.

        Виставка - захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, товарів та послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових переговорів з метою укладання договорів про постачання або протоколів про наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій.

        Гастрольні заходи – гастрольні заходи - видовищні  заходи  (фестивалі,  концерти, вистави,   лекційно - концертні,   розважальні   програми,   виступи пересувних циркових колективів,  пересувні механізовані атракціони типу   "Луна-парк"   тощо)   закладів,   підприємств,  організацій культури,  творчих колективів,  у тому числі  тимчасових,  окремих виконавців   за  межами  їх  стаціонарних  сценічних  майданчиків. Гастрольні заходи,  за винятком благодійних  гастрольних  заходів,проводяться з метою отримання доходів;

        Комплексна схема розміщення ТС – схема розміщення ТС на території населеного пункту або його частині.

         Організатори Заходу:

            - Коломийська міська рада та її структурні підрозділи;

       - суб'єкти господарювання всіх форм власності, основна діяльність яких пов’язана з проведенням таких Заходів.

       Пересувна ТС - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний аппарат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

       Розпорядник – суб’єкт господарювання, якому організатор доручає виконати весь комплекс заходів з його підготовки та проведення.

Розпорядник застосовує тарифи з надання послуг, необхідних для організації та проведення Заходу

  Місцевий ярмарок - захід, безпосередньо пов'язаний з роздрібною або гуртовою торгівлею, що проводиться регулярно в певному місці та у визначений строк.

Місцеві ярмарки поділяються на:

  • сезонні - проведення яких приурочено до сезонного періоду року;
  • святкові - проведення яких приурочено до святкових днів;
  • ярмарки-виставки - метою яких є демонстрація і реалізація товаровиробниками та постачальниками товарів і послуг власного виробництва;
  • за видами товарів, що реалізуються на ярмарках - сільськогосподарські, продовольчі, спеціалізовані, універсальні.

       1.3 Інші терміни, не визначені в цьому Положенні, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

       1.4. Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють виставково-ярмаркову діяльність на території міста Коломиї.


II. ОРГАНІЗАЦІЯ  І ПРОВЕДЕННЯ  

ЯРМАРКОВО-ВИСТАВКОВИХ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

       2.1. У разі проведення ярмарково - виставкових та презентаційних заходів в місті Коломия (далі – Заходів) за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності, надсилається звернення на ім’я міського голови, в якому зазначаються:

       - мета та вид Заходів;

       - місце та час проведення Заходів;

       - умови перебування учасників на Заходах.

       2.2. Звернення суб’єкта господарювання до міського голови щодо організації Заходів передається виконавцю, згідно з резолюцією або готується лист-відмова у проведенні Заходів.

       Підставою для відмови у проведенні Заходів може бути: відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей в документах, невідповідність місця  для проведення Заходів, неможливість дотримання вимог визначених цим Порядком.

       2.3. Організатор Заходів (відділ економіки та муніципального розвитку міської ради):

       - публікує інформацію (оголошення) на офіційному веб-порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет не пізніше, ніж за 7 днів до початку проведення Заходів, яка повинна включати: місце, дату і термін проведення, тип, режим роботи, вимоги до учасників та іншу необхідну  інформацію;

       -  інформує Коломийський відділ поліції ГУ НП щодо забезпечення охорони громадського порядку у місцях проведення Заходів.

2.4. Розпорядник Заходів (Коломийський центр туризму та дозвілля, комунальне підприємство “Коломийський центральний продовольчий ринок”,  відділ муніципальної інспекції міської ради):

       - оснащує місця проведення Заходів контейнерами для збору сміття, організовує своєчасне прибирання прилеглої території та вивезення сміття після їх завершення;

       - розміщує учасників Заходів відповідно до схеми розміщення з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм;

       - має право залучати кошти з учасників Заходів для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням Заходів.

       2.5. Учасник , який бере участь у Заходах забезпечує:

       - належний санітарний та протипожежний стан території;

       - наявність санітарних книжок та санітарного одягу (у разі продажу харчових продуктів);

       - наявність документів, що підтверджують якість та безпеку виставленої продукції та інші документи, передбачені чинним законодавством.

       2.6. Джерелами фінансування з організації та проведення Заходів можуть бути: кошти організатора, учасників, спонсорські кошти, передбачені на такі Заходи, кошти відповідних бюджетів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


III. ОРГАНІЗАЦІЯ  І ПРОВЕДЕННЯ  

ГАСТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ТА АТРАКЦІОНІВ

       3.1. У разі проведення гастрольних заходів та атракціонів в місті Коломия (далі – Заходів) за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності, надсилається звернення на ім’я міського голови, в якому зазначається:

       - мета та вид Заходів;

       - місце та час проведення Заходів;

       - умови перебування учасників на Заходах.

       3.2. Звернення суб’єкта господарювання до міського голови щодо організації Заходу передається у відділ муніципальної інспекції міської ради, згідно з резолюцією або листа-відмови у проведенні заходів.

       Підставою для відмови у проведенні заходу може бути: відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей в документах, невідповідність місця  для проведення заходу, неможливість дотримання вимог визначених цим Порядком.

       3.3. Організатор та Розпорядник Заходу (відділ муніципальної інспекції міської ради):

- розміщує учасників заходу відповідно до схеми розміщення з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм;

       -  здійснює заходи щодо оснащення місць проведення заходів контейнерами для збору сміття, своєчасного прибирання прилеглої території та вивезення сміття після їх завершення;

       -  здійснює заходи щодо взаємодії з органами , що забезпечують охорону громадського порядку, у місці проведення заходу;

       - має право залучати кошти з учасників заходу, для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням заходу.

       3.4. Учасник заходу, який бере участь у заході забезпечує:

       - належний санітарний та протипожежний стан території;

       - наявність документів, що підтверджують якість та безпеку атракціонів та інші документи, передбачені чинним законодавством.

       3.5. Джерелами фінансування заходів з організації та проведення заходу можуть бути: кошти організатора, учасників заходу, спонсорські кошти та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

       3.6. Під час розміщення надувних атракціонів загальне керівництво і відповідальність за стан охорони праці, технічної безпеки, охорони життя та експлуатацію атракціонів покладається безпосередньо на керівників цих атракціонів.

       3.7. У рекламних матеріалах щодо проведення гастрольних Заходів в обов’язковому порядку зазначаються найменування організатора, його номер телефону та адреса місцезнаходження, ім’я (назва) гастролерів, а також надаються відомості про використання фонограм та інша інформація з дотриманням вимог законодавства про рекламу та захист прав споживачів.

       3.8. Гастрольні Заходи проводяться на стаціонарних сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій, норм готовності засобів пожежогасіння, а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольних Заходів та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів.

       3.9. Організатори та розпорядники гастрольних заходів, гастролери, підприємства, установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних Заходів, а також власники (уповноважені ним органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів.


IV. ОРГАНІЗАЦІЯ  І ПРОВЕДЕННЯ  

МІСЦЕВИХ ЯРМАРКІВ


Сезонний ярмарок:

4.1. У разі проведення сезонних сільськогосподарських ярмарків (далі – Ярмарок) в місті Коломия суб’єкти господарювання різних форм власності або комунальне підприємство «Центральний продовольчий ринок» надсилає звернення на ім’я міського голови, в якому зазначається:

       - мета та вид Ярмарку;

       - місце та час проведення Ярмарку.

       - умови перебування учасників на Ярмарку.

До звернення додаються:

       - копії заяв-звернень суб’єктів господарювання про необхідність проведення Ярмарку;

       Крім того:

- для сезонної торгівлі хвойними деревами – документ, що підтверджує правомірність здійснення такої торгівлі;

- для сезонної торгівлі баштанними культурами та сільгосппродуктами – висновки лабораторії про вміст нітратів у продукції.

4.2. Звернення до міського голови щодо організації ярмарку передається розпоряднику Ярмарку (комунальне підприємство “Коломийський центральний продовольчий ринок”), згідно з резолюцією, для затвердження реєстру учасників сезонної торгівлі, згідно поданих заяв або підготовки листа-відмови у проведенні заходів.

4.2.1. Звернення до міського голови суб’єктів господарювання різних форм власності щодо організації сільськогосподарського ярмарку в різних частинах міста передається у відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, згідно з резолюцією, для затвердження реєстру учасників сезонної торгівлі, згідно поданих заяв, Комісією з питань розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів у місті Коломиї (далі – Комісія) або підготовки листа-відмови у проведенні заходів.

4.3. Сезонний ярмарок проводиться протягом року.  

4.4. Розпорядник Ярмарку (комунальне підприємство “Коломийський центральний продовольчий ринок” або суб’єкти господарювання різних форм власності):

       - оснащує місця проведення Ярмарку контейнерами для збору сміття, організовує своєчасне прибирання прилеглої території та вивезення сміття після їх завершення;

       - розміщує учасників Ярмарку відповідно до схеми або переліку місць для організації та проведення сільськогосподарського ярмарку в місті Коломиї з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм;

       - має право залучати кошти з учасників Ярмарку для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням Ярмарку.

       

Ярмарок за видами товарів:

4.5. До ярмарку за видами товарів (далі – Ярмарок) відносяться:

        

- ярмарок з реалізації ритуальної атрибутики, який проводиться щорічно за 14 днів до свят Пресвятої Трійці та з 27 жовтня по 07 листопада;

       - шкільний ярмарок – проводиться щорічно з 03 серпня по 10 вересня.        

4.6. У разі проведення Ярмарку в  місті Коломия за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності надсилається в управління надання адміністративних послуг міської ради звернення на ім’я міського голови, в якому зазначається:

       - заява необхідність проведення Ярмарку;

       - місце та час проведення Ярмарку;

       - перелік продукції, яка має відповідати тематиці Ярмарку;

       - умови перебування учасників на Ярмарку.

       Звернення до міського голови щодо організації ярмарку передається в відділ економіки та муніципального розвитку міської ради, згідно з резолюцією, для затвердження реєстру учасників  торгівлі згідно поданих заяв Комісією.

    4.7. Розпорядник Ярмарку (комунальне підприємство “Коломийський центральний продовольчий ринок”, підприємства чи організації, які не заперечують щодо проведення даного Ярмарку на власній території, відділ муніципальної інспекції міської ради):

       - оснащує місця проведення Ярмарку контейнерами для збору сміття, організовує своєчасне прибирання прилеглої території та вивезення сміття після їх завершення;

       - розміщує учасників Ярмарку на власній території або відповідно до схеми розміщення  з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм;

       - має право залучати кошти з учасників Ярмарку для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням Ярмарку. 


Святковий ярмарок:

4.8. Святкові ярмарки здійснюються суб’єктами господарювання з нагоди свят, фестивалів або інших культурно-масових заходів (День пісні, День молоді тощо) .

4.9. До святкового ярмарку (далі – Ярмарок) відносяться:

- різдвяний ярмарок, який проводиться щорічно з 12 грудня по 20 січня;

        - великодний ярмарок з реалізації пасхальної атрибутики, який проводиться щорічно за 21 день до та 7 днів після свята Пасхи;

- Спаський ярмарок, щорічно з 12 серпня по 24 серпня;

  • інший ярмарок, організований для проведення будь-яких фестивалів або культурно-масових заходів.

      4.10. У разі проведення Ярмарку в  місті Коломия за ініціативою суб’єктів господарювання різних форм власності надсилається в управління надання адміністративних послуг міської ради на ім’я міського голови:

       - заява про участь в святковому ярмарку;

       - місце та час проведення Ярмарку;

       - умови перебування учасників на Ярмарку.

       4.11. Звернення до міського голови щодо організації ярмарку передається Організатору та Розпоряднику Ярмарку (Коломийський центр туризму та дозвілля, КП» Коломийський центральний продовольчий ринок»), який:

  -   при потребі готує лист-відмову у проведенні Ярмарку;

       - оснащує місця проведення Ярмарку контейнерами для збору сміття, організовує своєчасне прибирання прилеглої території та вивезення сміття після їх завершення;

       - розміщує учасників Ярмарку відповідно до схеми розміщення  з урахуванням дотримання санітарних і ветеринарних правил та норм;

       - має право залучати кошти з учасників Ярмарку для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням Ярмарку. 

4.12. Підставою для відмови у проведенні всіх видів Ярмарків може бути: відсутність необхідних документів або виявлення в них недостовірних відомостей, невідповідність місця, неможливість дотримання вимог визначених цим Порядком.

4.13. Тимчасові споруди під час проведення всіх видів Ярмарків розміщуються відповідно до схеми розташування тимчасових споруд на визначеній території розробленої відділом архітектури та містобудування (додаток 3) або за зверненням підприємств чи організацій різних форм власності, які не заперечують щодо проведення даних ярмарків на власній території, повинні мати естетичний вигляд, відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо.

4.14. Схема розміщення об’єктів ярмарково-виставкових та презентаційних заходів, гастрольних заходів та атракціонів, а також всіх видів ярмарків на визначеній території може бути скорегованою з наступним затвердженням сесією міської ради.

4.15. Учасник , який приймає участь у всіх видів Ярмарків забезпечує:

       - належний санітарний та протипожежний стан території;

       - наявність санітарних книжок та санітарного одягу (у разі продажу харчових продуктів);

4.16. Організатори інформують Коломийський відділ поліції ГУ НП та відділ муніципальної інспекції міської ради щодо забезпечення охорони громадського порядку та дотримання правил благоустрою у місцях проведення Ярмарків.        

       

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

5. Організатори всіх видів ярмарків, державних та місцевих заходів  несуть відповідальність за її організацію і проведення. Контроль за дотриманням громадського порядку здійснюють розпорядники Ярмарків  та Заходів і контролюючі органи, в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства.Міський голова                                                                                                               І. СлюзарДодаток 2

до рішення міської ради

від 16.03.2017 р. №1333-19/2017


Склад робочої комісії

з питань розміщення тимчасових споруд під час проведення ярмарок, державних та місцевих заходів у місті Коломиї


Коцюр

Сергій Петрович

- перший заступник міського голови,

голова робочої комісії

Костюк

Таїса Андріївна

- директор Коломийського центру туризму та дозвілля, секретар робочої комісії

Члени робочої комісії

Андріїшин

Богдан Іванович

Колісник

Андрій Ярославович

Кузьмин

Василь Миколайович

Наливайко

Володимир Ярославович

-провідний фахівець Держпродспожив - служби

-заступник начальника відділу архітектури та містобудування міської ради.

- начальник відділу муніципальної інспекції міської ради

-начальник відділу управління комунальним майном міської ради

Петрів

Ольга ВасилівнаПопелюк

Михайло Богданович

-депутат міської ради, голова постійної комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку (за згодою)

-директор КП “Полігон екологія”

Риндич

Ганна Василівна

-директор КП «Центральний продовольчий ринок»

Остяк

Олена Іванівна

-провідний спеціаліст відділу економіки та муніципального розвитку міської ради
Міський голова                                                                                        І. СлюзарДодатки:2011-2024 © Всі права застережено.