НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 20 січня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про створення комісії з визна-чення порядку сплати пайо..."  № 17-3/2015-3 від 10.12.2015р. 
Документ №17-3/2015 від 10.12.2015р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про комісію щодо встановлення графіку сплати пайової участі (внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Коломиї
Рішення міської ради  №2358-29/2018 від 25.01.2018р. Чинний
Рішення міської ради  Про внесення змін у склад комісії з визначення порядку сплати пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному роз-витку міста Коломиї
Рішення міської ради  №1518-21/2017 від 25.05.2017р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.12.2015 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(3  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 10.12.2015р.  № 17-3/2015-3
 


Про створення комісії з визначення порядку сплати пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному роз-витку міста Коломиї


У зв’язку з кадровими змінами та керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська  рада 


в и р і ш и л а:


  1. Затвердити Положення про комісію з визначення  порядку сплати пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії  з  питань визначення пайової участі замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї (додаток 2).

3. Вважати таким, що втратили чинність рішення міської ради  від 30.03.2011 року №262-4/2011 „Про внесення змін в рішення міської ради від 16.12.2009  №2461-44/2009”, від 16.12.2009 №2461-44/2009 ” Про створення комісії з визначення  порядку сплати пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї”

4. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Коцюра С.П.

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного  розвитку та зовнішньоекономічних відносин.Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар


                             Додаток 1

                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                                     від 10.12.2015 р. № 17-3/2015


Положення

про комісію з визначення порядку сплати пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї


1. Загальні положення

1.1. Комісія з визначення порядку сплати пайових внесків замовників будівництва у соціально-економічному розвитку міста Коломиї створюється з метою вивчення матеріалів суб'єктів господарської діяльності (фізичні та юридичні особи), які подали заяву про розстрочення або призупинення (відтермінування) сплати пайового внеску до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста (далі – Комісія).

1.2. У своїй діяльності Комісія керується:

- Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Законодавством України з питань  залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної мережі та соціальної інфраструктури населених пунктів;

- Нормативними актами;

- Положенням про цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста Коломиї.


2. Організація роботи Комісії

2.1. До складу Комісії входять: голова Комісії, секретар Комісії та члени Комісії.

2.2. Комісію очолює її голова. Головою Комісії є заступник міського голови, на якого розпорядженням міського голови покладено повноваження щодо підписання договорів про пайову участь у соціально-економічному розвитку міста.

Голова Комісії:

скликає засідання Комісії;

головує на засіданнях Комісії;

керує діяльністю Комісії.

2.3. Обов’язки щодо підготовки матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства покладаються на секретаря Комісії.


3. Порядок роботи комісії

3.1. Про дату, час і місце проведення засідання та перелік питань, які вносяться до порядку денного, секретар Комісії повідомляє членів Комісії не менш, ніж за один робочий день до проведення засідання.

3.2. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів Комісії.

3.3. Рішення Комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні її членів.

3.4. За результатами розгляду питань рішення Комісії  оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Комісії. У разі прийняття рішення про звільнення суб'єкта господарської діяльності (фізичні та юридичні особи) від сплати коштів до цільового  фонду соціально-економічного розвитку міста Коломиї, секретар Комісії готує матеріали для розгляду Коломийською міською радою.

3.5. Подані  фізичними чи юридичними особами документи приймаються та реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в Коломийській міській раді та її виконавчих органах.

3.6. Подані не в повному обсязі документи розглядаються на Комісії і можуть бути повернені заявникові  із зазначенням причин відмови у його проханні.

3.7. Під час вивчення поданих документів Комісія має право проводити перевірку достовірності наданої інформації. У разі виявлення недостовірної інформації Комісія приймає вмотивоване рішення про відхилення звернення та повідомляє суб"єкта господарської діяльності (фізичні та юридичні особи) про прийняте рішення в письмовій формі в п"ятнадцятиденний термін.


4. Обов’язки Комісії

4.1. Комісія у встановленому законодавством порядку:

4.1.1. Розглядає заяви з наданими документами, необхідними для прийняття рішення щодо  розстрочення чи призупинення (відтермінування) сплати коштів до Фонду;

4.1.2. Перевіряє достовірність даних у документах, поданих  фізичними чи юридичними особами;

4.1.3. Приймає рішення про надання розстрочення чи призупинення (відтермінування) сплати коштів до Фонду суб"єктам господарської діяльності (фізичні чи юридичні особи);

4.1.4. Надсилає (видає) заявникові повідомлення про прийняте рішення у письмовій формі.


5. Права членів Комісії

5.1. Члени Комісії мають право:

- ознайомлюватись з матеріалами, поданими на розгляд Комісії;

- брати участь у вивченні матеріалів та їх перевірці;

- брати участь у прийнятті рішення шляхом голосування;

- висловлювати окрему думку з оформлення її у письмовому вигляді.                             Додаток 2

                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                                     від 10.12.2015 р. № 17-3/2015


Склад

комісії з питань визначення пайової участі замовників будівництва

у соціально-економічному розвитку міста Коломиї


Коцюр Сергій Петрович

- перший заступник міського голови, голова комісії

Маруса Уляна Степанівна

- головний спеціаліст відділу

економіки міської ради, секретар комісії

Члени комісії

Бакай Ганна Дмитрівна

- начальник фінансового управління міської ради

Волошенюк Віктор Васильович

- начальник відділу управління комунальним майном міської ради 

Геник Наталя Антонівна

- начальник відділу економіки міської ради

Дранчук Микола Михайлович

- начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю міської ради

Кендзьор Дмитро Іванович

- заступник начальника відділу архітектури та містобудування міської ради

Крутко Роман Ігорович

- депутат міської ради (за згодою)

Мондрик Богдан Йосипович

- начальник відділу земельних відносин міської ради

Петрів Ольга Василівна

- депутат міської ради (за згодою)

Романюк Олег Іванович

- депутат міської ради (за згодою)

Сончак Любов Богданівна

- начальник юридичного відділу міської ради

Федчук Сергій Васильович

- депутат міської ради (за згодою)Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар2011-2020 © Всі права застережено.