НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 20 січня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2016 рік..."  № 13-3/2015-3  від 10.12.2015р. 
Документ №13-3/2015 від 10.12.2015р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.12.2015 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(3   сесія)
7  демократичного скликання
 
від 10.12.2015р.  № 13-3/2015-3
 


Про міський бюджет

на 2016 рік


       Відповідно до  Бюджетного кодексу України, Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік (розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 314 - р), постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 558 «Про схвалення Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного та соціального розвитку України на 2017 – 2019 роки», розпорядження облдержадміністрації  від 03.09.2015 року № 576 «Про заходи щодо підготовки проектів місцевих бюджетів області на 2016 рік», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:


вирішила:


1. Визначити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 311098445 грн., у тому числі:

- базова дотація - 11283000 грн.;

- субвенції з державного бюджету - 174067730 грн.;

- обласного бюджету - 90161 грн.;

- доходи загального фонду бюджету - 98121000 грн.;

- спеціального фонду бюджету – 27536554 грн., у тому числі бюджету розвитку – 21547374 грн. (додаток 1);

- профіцит загального фонду міського бюджету - 7000000 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету - 7000000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 7000000 грн.


2. Установити, що у 2016 році до доходів загального фонду, що закріплені за місцевими бюджетами належать:

1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України;

2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету (крім субвенцій, визначених пунктом 3 цього рішення);

3) субвенції з інших місцевих бюджетів;

4) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства.

       Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.


3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у 2016 році є:

1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені статтею 69-1, 71 Бюджетного кодексу України;

2) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що передаються з інших місцевих бюджетів.


4. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 311098445 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 276561891 грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 34536554 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).


5. Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 7000000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі 7000000 грн., та дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до спеціального фонду в сумі 7000000 грн. згідно з додатком 6 до цього рішення.


6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету в сумі 100000 грн.


7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік згідно із додатком 4 до цього рішення.


       8. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік в сумі 500000 грн. Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом міської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.


9. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну праці;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.


10. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на загальну суму 10828580 грн. (додаток 7).


11. Передати медичну субвенцію бюджету Коломийського району на утримання об’єктів спільного користування в сумі 26690500 грн.


       12. Установити граничний розмір місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу станом на 31.12.2016 року в сумі 33600000 грн.


       13. Установити граничний розмір надання гарантій на 2016 рік в сумі 20155374 грн.


       14. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:


-        забезпечувати в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (пункт 4 статті 77 Бюджетного кодексу України);


-        щомісячно подавати постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин інформацію щодо надходжень до міського бюджету платежів та проведення видатків за загальним та спеціальним фондами, дані про стан кредиторської та дебіторської заборгованості.


       15. Коломийській оДПІ Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області забезпечити:

-        в повному обсязі надходження доходів до міського бюджету, передбачивши в плані мобілізації доходів відповідні суми надходжень, а також погоджувати цей план з міським головою м. Коломиї та щомісячно доповідати міському голові, щоквартально міській раді.


       16. Надати право фінансовому управлінню міської ради:

-        при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, з відома міського голови, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі функціональної та економічної класифікації бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень по субвенціях з державного та обласного бюджетів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі функціональної класифікації бюджету;

-        у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл базових дотацій між головними розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін за функціональною класифікацією видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, за погодженням голови постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, з подальшим затвердженням на сесії міської ради;

       

17. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


18. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову.


19. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.Міський голова                                                                                                             І. СлюзарДодатки:2011-2020 © Всі права застережено.