НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 19 листопада 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про управління надання адмін..."  № 214-5/2016-5 від 18.02.2016р. 
Документ №214-5/2016 від 18.02.2016р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Положення про управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради у новій редакції
Рішення міської ради  №583-10/2016 від 13.07.2016р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

22.02.2016 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(5  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 18.02.2016р.  № 214-5/2016-5
 

Про затвердження Положення

про управління надання адміністративних

послуг міської ради


У зв’язку із прийняттям Закону України від 26.11.2015р. № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України від 26.11.2015р. №835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України від 10.12.2015р. №888-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про адміністративні послуги», міська рада

 

вирішила:


1. Затвердити Положення про управління надання адміністративних послуг міської ради (додається).

2. Покласти на управління надання адміністративних послуг міської ради наступні повноваження у сфері:

2.1. Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2.2. Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2.3. Реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у встановленому порядку та ведення Реєстру територіальної громади м.Коломиї;

2.4. Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно.

3. Пункт 2 рішення міської ради від 13.10.2015р. №2366-58/2015 "Про деякі питання роботи центру надання адміністративних послуг міської ради» вважати таким, що втратив чинність.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови С.Коцюра.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин.Міський голова                                                                                                      І. Слюзар 

рішення міської ради

від 18.02.2016 № 214-5/2016ПОЛОЖЕННЯ
про управління надання

адміністративних послуг міської ради


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління надання адміністративних послуг міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Коломийської міської ради і утворюється з метою забезпечення надання, виконання адміністративних послуг (без статусу юридичної особи).

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Управління як постійно діючого структурного підрозділу приймається Коломийською міською радою (далі міська рада).

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.4. Управління підзвітне та підконтрольне міській раді, міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом функційних обов’язків.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Управління, визначається та затверджується міською радою і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи міської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи центральних органів виконавчої влади).


2.ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1.Основними функціями Управління є:

2.1.1. Реалізація повноважень у сфері забезпечення надання адміністративних послуг виконавчих органів міської ради та органів державної виконавчої влади через Управління;

2.1.2. Організація функціонування та діяльності Управління;

2.1.3. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи, формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Коломиї  відповідно до закону, надання відомостей з Державного земельного кадастру;

2.1.4. Взаємодія адміністраторів із суб'єктами надання адміністративних послуг, комунальними та державними підприємствами у сфері надання адміністративних послуг;

2.1.5. Запровадження та реалізації ефективної політики щодо організації якісного обслуговування населення органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади.

2.2. З метою реалізації визначених функцій Управління виконує такі основні завдання:

2.2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора чи суб’єкта надання адміністративних послуг, які знаходяться у Управлінні;

2.2.4. Вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

2.2.5. Використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних послуг в он-лайн режимі;

2.2.6. Ведення переліку адміністративних послуг, які надаються у Управлінні (внесення змін та доповнень);

2.2.7. Забезпечення безоплатного одержання суб’єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг;

2.2.8. дійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

2.2.9.Формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань;

2.2.10. Вдосконалення системи державної реєстрації, яка сприяє розвитку і веденню бізнесу на території міста;

2.2.11. Здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2.2.12. Формування та ведення Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

2.2.13. Формування та ведення Реєстру територіальної громади відповідно до чинного законодавства;

2.2.14. Внесення інформації про реєстрацію чи зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України у межах адміністративно-територіальної одиниці;

2.2.15. Надання відомостей з Державного земельного кадастру суб’єктам звернень відповідно до чинного законодавства.

2.3. Управлінням забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора, шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг .


2.4. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

2.4.1. Забезпечити дотримання прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті територіальної громади міста Коломиї;

2.4.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

2.4.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.


3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Управління має право:

3.2.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.2.2. Отримувати відомості з баз даних центральних (територіальних) органів влади для належного надання адміністративних послуг.

3.2.3. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення).

3.2.4. У разі письмового наполягання суб'єкта звернення, адміністратор може здійснювати прийом неповного пакету документів.

3.2.5. Подавати пропозиції до міської ради з питань удосконалення системи надання адміністративних послуг.

3.2.6. Аналізувати звернення громадян та суб’єктів господарювання та вживати заходів щодо оптимізації та спрощення процедур надання  адміністративних послуг.


4. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

4.1. Управління очолює начальник Управління, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальності за організацію діяльності Управління.

4.2. Начальник Управління, інші посадові особи та інші працівники Управління призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

4.3. Начальник Управління відповідно до завдань:

4.3.1. Здійснює загальне керівництво роботою Управління, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів Управління з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;

4.3.2. Здійснює моніторинг діяльності Управління; проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів;

4.3.3. Забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

4.3.4.Забезпечує співпрацю Управління із уповноваженими органами з питань дозвільної системи та державної реєстрації;

4.3.5. Розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів, інших працівників Управління;

4.3.6. Вносить пропозиції керівникам виконавчих органів міської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;

4.3.7. Вносить пропозиції керівництву міської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, проведення навчань із працівниками;

4.3.8. Вносить пропозиції міському голові щодо структури Управління, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності Управління;

4.3.9. Забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг Управлінням та функціонування Управління;

4.3.10. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління.

4.3.11. Виконує інші завдання, передбачені чинним законодавством, завдання та доручення керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Управління.


5. ЗАГАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

5.1. Організація роботи Управління здійснюється відповідно до Регламенту Управління, що затверджується міською радою.

5.2. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Управлінні звертається до адміністратора, державного реєстратора - посадової особи міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг. В Управлінні можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.3. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних  послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

- надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

5.4. Адміністратори для виконання функцій з прийому та видачі документів щодо одержання визначеного переліку адміністративних послуг у встановленому діючими актами законодавства отримують авторизовані права доступу до державних та відомчих інформаційних систем та баз даних (для надання відомостей з Державного земельного кадастру, оформлення паспортних документів, реєстрації місця проживання тощо).

5.5. Адміністратори мають власні іменні штампи із найменуванням Управління, зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові, та у своїй діяльності використовують печатку Управління. Адміністратори несуть персональну юридичну відповідальність за вчинені ними дії та прийняті рішення.

5.6. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформувати начальника Управління та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушувати клопотання перед Начальником Управління щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи.

- отримувати відомості з баз даних центральних (територіальних) органів влади для належного надання адміністративних послуг.

- розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197 та 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накладати адміністративні стягнення (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження).

5.7. Державні реєстратори здійснюють свої повноваження відповідно до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і несуть персональну юридичну відповідальність за вчинені ними дії та прийняті рішення.

5.8. Державний реєстратор має свою печатку. Зразок та опис печатки державного реєстратора встановлює Міністерство юстиції України.

5.9. Суб’єкти надання адміністративних послуг, адміністратори, державні реєстратори інші працівники Управління, за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

5.10. Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до керівництва відповідного суб’єкту надання адміністративної послуги, міського голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

5.11.  Шкода, заподіяна посадовими особами суб’єктам звернень під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому діючим законодавством України.

5.12. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи Управління та віддалені місця для роботи адміністраторів. Крім цього, при створені таких місць дотримуються вимоги організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).

5.13. За рішенням органу, який утворив Управління також може здійснюватися:

5.13.1. Прийняття звітів, декларацій, скарг;

5.13.2. Надання консультацій;

5.13.3. Прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

5.14. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Управління. Управління один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години. Графік роботи Управління затверджується розпорядженням міського голови.

За рішенням органу, що утворив Управління, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

5.15. У Управлінні надаються адміністративні послуги (консультації) іноземним громадянам відповідно до чинного законодавства.

5.16. У Управлінні здійснюють прийом громадян керівники виконавчих органів  міської ради, перелік структур, час та дні прийому визначаються розпорядженням міського голови.

5.17. У приміщенні, де розміщується Управління, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж  канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи термінали самообслуговування).

5.18. Фінансування діяльності Управління здійснюється за рахунок коштів державного, міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2011-2019 © Всі права застережено.