НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 01 жовтня 2023 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, ..."  № 3534-42/2019-42 від 28.03.2019р. 
Документ №3534-42/2019 від 28.03.2019р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській міській раді
Рішення міської ради  №324-6/2016 від 13.04.2016р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській міській раді
Рішення міської ради  №1960-31/2022 від 05.05.2022р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

01.04.2019 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(42  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 28.03.2019р.  № 3534-42/2019-42
 

Про затвердження Порядку розгляду

електронної петиції, адресованої

Коломийській міській раді


Відповідно до Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", з метою вдосконалення процедури розгляду та реалізації електронних петицій, міська рада

вирішила:

1. Затвердити Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській міській раді (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 13.04.2016р. №324-6/2016 «Про затвердження Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській міській раді».

3. Виконавчим органам Коломийської міської ради привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього рішення.

4. Це рішення офіційно оприлюднити на сайті міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини, законності та правопорядку (Л. Бордуна).Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28.03.2019 р. №3534-42/2019Порядок розгляду електронної петиції, адресованої

Коломийській міській раді


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок відповідно до статті 231 Закону України "Про звернення громадян" визначає порядок подання та розгляду електронної петиції, адресованої Коломийській міській раді, на підтримку якої зібрано не менш як 200 підписів громадян упродовж не більше трьох місяців з дня її оприлюднення (далі - електронна петиція).

1.2. Електронна петиція - це особлива форма колективного звернення громадян до Коломийської міської ради, яке здійснюється через веб-сайт http://kolrada.gov.ua/feedback/petycia.php (далі - офіційний веб-сайт Коломийської міської ради), щодо будь-якого питання, яке відноситься до компетенції Коломийської міської ради, виконавчого комітету Коломийської міської ради  та їхніх структурних підрозділів у межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

1.3. Розгляд та погодження проекту рішення з питань, порушених в електронній петиції, здійснюється Коломийської міською радою у порядку, визначеному Регламентом Коломийської міської ради.

1.4. У разі відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність) Коломийської міського голови його повноваження, визначені цим Положенням, виконує - секретар Коломийської міської ради.

1.5. Координація роботи постійних комісій Коломийської міської ради та відповідальних посадових осіб за опрацювання порушених в електронній петиції питань покладається на - секретаря Коломийської міської ради.


II. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ПОРЯДКУ

2.1. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Верифікація - це підтвердження особи громадянина, який бажає зареєструвати нову електронну петицію чи підписати вже існуючу електронну петицію за допомогою цифрового одноразового пароля.

Цифровий одноразовий пароль - пароль, який доставляється засобами "сервісу коротких повідомлень" (SMS) на мобільний телефон громадянина, який бажає зареєструвати нову електронну петицію чи підписати вже існуючу електронну петицію.

Модерація - це перевірка новоствореної петиції уповноваженою особою міської ради на відповідність чинному законодавству, а також правилам, викладеним у цьому Порядку.

2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають визначення, передбачені цим Порядком та чинним законодавством України.


III. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

3.1. Для створення електронної петиції до Коломийської міської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради та викладає текст електронної петиції.

Автор нової електронної петиції має дотримуватися таких правил щодо оформлення петиції:

- авторизуватися через офіційний веб-сайт Коломийської міської ради, за допомогою "Bank-ID", "Mobile-ID", за допомогою електронного цифрового підпису або безпосередньо на веб-сайті);

- пройти верифікацію;

- вказати заголовок петиції;

- викласти суть електронної петиції, викласти свої пропозиції щодо вирішення порушеного питання та зазначити про очікуваний результат від реалізації електронної петиції;

- вказати прізвище, ім'я, по батькові (за умовчанням вказуються реєстраційні дані);

- вказати поштову адресу (для отримання письмової відповіді на петицію), а також адресу електронної пошти та контактний номер телефону;

- надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора);

- надати згоду на роботу згідно з правилами веб-сайту, зокрема, обробку своїх персональних даних.

3.2. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику, матеріали та висловлювання, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг, а також конфіденційну інформацію щодо третіх осіб.

3.3. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

3.4. Текст електронної петиції оприлюднюється через офіційний веб-сайт Коломийської міської ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після проходження процесу модерації.

3.5. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і надіслати її повторно в порядку, передбаченому пунктом 3.1 цього Порядку.

3.6. Після опублікування електронної петиції вона не може бути відкликана та змінена.
IV. ЗБІР ПІДПИСІВ

4.1. Дата оприлюднення електронної петиції через офіційний веб-сайт Коломийської міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

4.2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію в порядку, визначеному у пункті 3.1 цього Порядку.

4.3. Через веб-сайт Коломийської міської ради, обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.

4.4. Електронна петиція, адресована Коломийської міській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 200 (двісті) підписів громадян упродовж не більше трьох місяців з дня оприлюднення такої електронної петиції.

4.5. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.


V. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

5.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, оприлюднюється уповноваженою особою  Коломийської міської ради на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції.

5.2. Розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість підписів на свою підтримку, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях територіальної громади міста Коломия, автор (ініціатор) петиції має право представити електронну петицію на таких слуханнях. У такому разі строк розгляду електронної петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення відповідних слухань.

5.3. Міський голова Коломиї невідкладно, але не пізніше ніж через один робочий день після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції надає доручення щодо її розгляду відповідним структурним підрозділам, виконавчим органам Коломийської міської ради, а також постійній комісії Коломийської міської ради, до предмету відання якої відноситься порушене автором (ініціатором) електронної петиції питання (далі - відповідальна комісія).

5.4. Відповідний структурний підрозділ, виконавчий орган, Коломийської міської ради  протягом трьох робочих днів з дня надходження до нього доручення Коломийського міського голови щодо розгляду електронної петиції надає  виконавчому комітету Коломийської міської ради, відповідальній комісії та секретарю Коломийської міської ради свої пропозиції стосовно підтримки або непідтримки електронної петиції.

5.5. Відповідальна постійна комісія протягом п'яти робочих днів з дня надходження до неї відповідного доручення може розглянути електронну петицію на своєму засіданні за участю автора (ініціатора) електронної петиції (з урахуванням інформації, отриманої від відповідного структурного підрозділу, виконавчого органу Коломийської міської ради) та надати виконавчому органу Коломийської міської ради свої пропозиції стосовно підтримки або непідтримки електронної петиції.

Відповідальна постійна комісія протягом двох робочих днів з моменту розгляду на своєму засіданні електронної петиції надає секретарю Коломийської міської ради інформацію про розгляд такої електронної петиції на своєму засіданні.

5.6. Організаційний відділ Коломийської міської ради опрацьовує пропозиції структурного підрозділу, виконавчого органу Коломийської міської ради, а також відповідальної постійної комісії та готує проект відповіді Коломийського міського голови на відповідну електронну петицію.

5.7. Коломийський міський голова не пізніше ніж через десять робочих днів після початку розгляду електронної петиції приймає рішення щодо підтримки або непідтримки електронної петиції.

У разі непідтримки електронної петиції наводиться обґрунтована відмова.

Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується Коломийським міським головою на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради не пізніше наступного робочого дня після закінчення розгляду електронної петиції.

Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду надсилається організаційним відділом Коломийської міської ради у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції, а також відділу інформаційних технологій  Коломийської міської ради для розміщення її на офіційному веб-сайт Коломийської міської ради.


VI. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

6.1. Коломийський міський голова у разі прийняття рішення щодо підтримки електронної петиції своїм дорученням може визначати відповідальну посадову особу (першого заступника, заступника або керуючого справами виконавчого комітету Коломийської міської ради ) за опрацювання порушених в електронній петиції питань.

Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань має право здійснювати координацію та контроль роботи структурних підрозділів, виконавчих органів Коломийської міської ради, комунальних підприємств в частині опрацювання порушених в електронній петиції питань.

Коломийський міський голова також визначає одну або кілька постійних комісій Коломийської міської ради, які здійснюватимуть контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань.

Коломийський міський голова може видавати розпорядження чи виступати суб'єктом подання проектів рішень Коломийської міської ради, спрямованих на врегулювання порушених в електронній петиції питань.

6.2. У разі, якщо реалізація петиції не потребує координації роботи структурних підрозділів виконавчих органів Коломийської міської ради, а також комунальних підприємств, Коломийський міський голова після прийняття рішення щодо підтримки електронної петиції може одразу надавати відповідні доручення, видавати розпорядження чи виступати суб'єктом подання проектів рішень Коломийської міської ради, спрямованих на врегулювання порушених в електронній петиції питань.

6.3. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань не пізніше місячного терміну з дня отримання відповідного доручення Коломийського міського голови розробляє план заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції питань (із визначенням конкретних строків реалізації заходів), та подає його на затвердження Коломийському міському голові.

Для розробки плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у електронній петиції питань, а також внесення змін до нього залучається автор (ініціатор) електронної петиції, а також уповноважені ним в установленому законодавством порядку особи, також можуть залучатися вчені, експерти та спеціалісти.

Копія затвердженого плану заходів не пізніше наступного дня направляється до постійних комісій Коломийської міської ради, які за дорученням Коломийського міського голови здійснюватимуть контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, а також до виконавчого комітету Коломийської міської ради.

6.4. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань в процесі виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених у електронній петиції питань, співпрацює з автором (ініціатором) електронної петиції, а також уповноваженими ним в установленому законодавством порядку особами, зокрема, залучає їх до роботи по виконанню такого плану заходів та сприяє в отриманні ними необхідної інформації та матеріалів.

6.5. Відповідальна посадова особа за опрацювання порушених в електронній петиції питань на вимогу постійної комісії Коломийської міської ради, якій Коломийський міський голова доручив здійснювати контроль за опрацюванням порушених в електронній петиції питань, раз на два місяці звітує перед постійною комісією Коломийської міської ради про реалізацію плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції питань.

Автор (ініціатор) електронної петиції запрошується на засідання постійних комісій Коломийської міської ради, на яких заслуховується звіт про виконання плану заходів, спрямованих на реалізацію порушених в електронній петиції питань, та має право на виступ на засіданнях постійних комісій в порядку, визначеному Положенням про постійні комісії Коломийської міської ради.

6.6. Структурні підрозділи, виконавчі органи Коломийської міської ради, відповідальні за виконання плану заходів, зобов'язані до 25 числа кожного місяця інформувати виконавчий комітет Коломийської міської ради про стан виконання плану заходів.


VII. ЗВІТУВАННЯ ТА ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

7.1. Раз на місяць секретар Коломийської міської ради оприлюднює на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради письмовий звіт щодо стану розгляду електронних петицій.

7.2. Не рідше одного разу на квартал секретар Коломийської міської ради проводить нараду щодо стану розгляду Коломийською міською радою електронних петицій. На нараду запрошуються відповідальні посадові особи за опрацювання порушених в електронній петиції питань, інші посадові особи виконавчих органів Коломийської міської ради, автори електронних петицій, представники громадськості, журналісти та інші особи.

У разі необхідності за результатами наради проводиться прес-конференція.

7.3. Інформація щодо кожного етапу розгляду питань, порушених у підтриманій електронній петиції, а також щодо органів, які здійснюють розгляд електронної петиції, відображається на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради.

7.4. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається на офіційному веб-сайті Коломийської міської ради не менше трьох років з дня оприлюднення такої електронної петиції.2011-2023 © Всі права застережено.