НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 23 жовтня 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про результати даржавного фінансового аудиту виконання ..."  № 75 від 26.03.2019р. 
Документ №75 від 26.03.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

30.03.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 26.03.2019р.  № 75
 

Про результати державного фінансового аудиту виконання бюджету міста Коломиї

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області на виконання п. 4.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на ІІІ квартал 2018 року проведено державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Коломиї Івано-Франківської області за період з 01.01.2015 по 30.11.2018 року.

Аналізом стану наданням громадянам міста соціальних гарантій встановлено, що мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста Коломиї впродовж досліджуваного періоду затверджена в кількості 12 загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому, рівень використання потужностей загальноосвітніх шкіл в цілому по місту складає в середньому 76,7%, а середня наповнюваність класів в загальноосвітніх навчальних закладах міста Коломиї склала близько 26 учнів.

Протягом досліджуваного періоду міською радою затверджувались заходи щодо наповнення міського  бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Однак, проведеною в ході аудиту ревізією фінансово-господарської діяльності управління освіти Коломийської міської ради та установ, які обслуговуються його централізованою бухгалтерією за період з 01.09.2015 по 31.08.2018, встановлено порушення чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 529,46 тис. грн, з яких відшкодовано під час ревізії 408,62 тис. грн., що свідчить про численні порушення та неефективне використання фінансових ресурсів міського бюджету головним розпорядником коштів – управлінням освіти Коломийської міської ради.

Аналізом забезпечення потреби в коштах встановлено, що управлінням освіти подано фінансовому управлінню Коломийської міської ради розрахунок, згідно якого потреба у заробітній платі на 2018 рік за рахунок «Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» склала 86199,56 тис. грн., однак Міністерством фінансів України доведено на 2018 рік «Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 67424,10 тис. гривень. Таким чином, незабезпеченість по оплаті праці педагогічних працівників станом на 2018 рік складала 18775,46 тис. гривень.

З метою уникнення соціальної напруги та недопущення заборгованості по заробітній платі педагогічним працівникам Коломийською міською радою протягом 2018 року спрямовано кошти міського бюджету в сумі 10085,98 тис. гривень. Станом на 01.12.2018 заборгованість із заробітної плати працівникам галузі освіти відсутня.

Упродовж дослідженого періоду надання мешканцям м. Коломиї кваліфікованої медичної допомоги забезпечував комунальний заклади охорони здоров’я - Комунальне некомерційне підприємство Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». За наслідками аудиту зроблено висновок, що органами місцевого самоврядування забезпечено  достатній рівень надання первинної медико-санітарної допомоги жителям міста.

Результати аудиторського дослідження засвідчили, що органами місцевого самоврядування приймались рішення, спрямовані на стабілізацію фінансового стану в усіх галузях, зростання економічного розвитку міста та підвищення життєвого рівня його населення.

Водночас, аудитом виявлено окремі чинники, які, на думку аудиторів, не сприяють максимальному залученню додаткових джерел доходів, використанню природних ресурсів та ефективному управлінню майном і землями.

Недостатній рівень зацікавленості органів місцевого самоврядування міста у мобілізації доходів та раціональному використанні майнових ресурсів не сприяє максимальному наповненню місцевих бюджетів та призводить до втрати можливості отримання додаткових надходжень.

Так, в результаті не оформлення договорів оренди землі або недотримання їх умов, в тому числі через недосконале законодавство, внаслідок використання земельних ділянок без оформлення відповідного права, прийняття міською радою рішень про переоформлення права постійного користування юридичними особами недержавної форми власності на право оренди міським бюджетом упущено за 2015-2018 роки 10082,51 тис. грн, а невжиття заходів щодо погашення заборгованості по земельному податку та орендній платі за землю, коштів від продажу земельних ділянок не дозволили в повному обсязі забезпечити інтереси територіальної громади, призвели до послаблення економічних основ місцевого самоврядування та незалучення до місцевих бюджетів наявних резервів щонайменше на суму 13673,37 тис. гривень.

Внаслідок недостатнього контролю за забезпеченням  своєчасної сплати замовниками будівництва пайової участі та наповненням дохідної частини міського бюджету втрачено можливість додаткового наповнення дохідної частини бюджету міста протягом досліджуваного періоду на загальну суму 3219,3 тис. гривень, а невикористання в повній мірі існуючих можливостей щодо мобілізації фінансових ресурсів від сплати пені за несвоєчасне внесення коштів за укладеними договорами про пайову участь, міським бюджетом упущено вигоду за 10 місяців 2018 року коштів в сумі 217,56 тис. гривень.

Прийняття неефективних управлінських рішень щодо не розмежування орендної плати між балансоутримувачами та місцевим бюджетом призвело до втрати останнім можливості отримання надходжень від орендної плати в сумі 251,74 тис. гривень, які б спрямовувались на соціально-економічний розвиток міста. Окрім того, за умови активізації виконавчих органів щодо пошуку орендарів для здачі в оренду вільних приміщень резерв щорічних надходжень до міського бюджету становить 119,23 тис. гривень.

Внаслідок не освоєння коштів Коломийською міською радою та управлінням комунального господарства Коломийської міської ради у загальній сумі 29369,05 тис. грн, що надійшли як субвенції з державного та обласного бюджетів на соціально-економічний розвиток території, місцевим бюджетом упущено вигоду щодо покращення розвитку території, а заходи та мета спрямування цільових коштів не досягнута. Зокрема, управлінням комунального господарства Коломийської міської ради, як головним розпорядником, не в повній мірі здійснювався  контроль за виконанням договірних зобов’язань підрядними організаціями, що в результаті призвело до невиконання заходів міських програм на загальну суму 26566,35 тис. гривень. В той же час, декларативність окремих бюджетних програм, недостатній контроль за ефективністю використання бюджетних коштів спричинили затвердження у складі місцевих програм заходів, які повинні фінансуватись з державного бюджету і по суті передбачали додаткове утримання розпорядників коштів державного бюджету на загальну суму 10564,42 тис. гривень.

За рахунок коштів міського бюджету проводилося фінансування навчання учнів шкіл естетичного виховання, які є жителями сіл Коломийського району, що не входили до складу м. Коломиї, без відповідного відшкодування таких видатків з районного бюджету, сільських чи селищних бюджетів або бюджетів відповідних ОТГ, що призвело до відволікання коштів міського бюджету в сумі 8,4 млн. гривень.

Внаслідок розподілу повної ставки між кількома працівниками із навантаженням по 0,25, 0,5 і 0,75 посади в закладах освіти та культури міста Коломиї розрахунково понесено витрати на сплату ЄСВ в загальній сумі 204,09 тис. гривень.

Створивши низку комунальних підприємств, їх органи управління неефективно здійснювали повноваження, визначені статутами, через це більшість з них за наслідками господарської діяльності були переважно збитковими, що в кінцевому підсумку не забезпечило мети їх утворення – надання послуг, отримання прибутків та наповнення бюджетів. В період збитковості, керівництву підприємств, всупереч умов контрактів та колективних договорів, виплачено премій та заохочувальних виплат в сумі 547,66 тис. грн., що призвело до неефективних витрат на вказану суму. Окрім того, внаслідок прийняття рішень щодо надання пільг зі сплати місцевих податків та зборів, які не являються основною причиною щорічної збитковості більшості комунальних підприємств міста Коломиї, міським бюджетом втрачено додаткових надходжень на суму 7527,96 тис. гривень.

Внаслідок недостатнього рівня внутрішнього контролю зі сторони головного розпорядника коштів – управління комунального господарства Коломийської міської ради, комунальним підприємством «Коломияводоканал» використано кошти в сумі 700 тис. грн на цілі, не передбачені планами цільового використання бюджетних коштів, що не відповідає принципам бюджетної системи, які визначені ст. 7 Бюджетного кодексу України, а саме – принципу ефективності та результативності і принципу цільового використання бюджетних коштів.

Опрацювавши результати аудиторського дослідження, з метою підвищення ефективності використання ресурсної бази територіальної громади міста Коломиї та збільшення дохідної частини. враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет міської ради


вирішив:


 1. Вжити заходів щодо максимального залучення до міського бюджету доходів та зборів, не допускати утворення недоїмки та заборгованостей, зокрема:
  1. Управлінню комунального господарства міської ради (В.Наливайко) з метою уникнення можливої втрати доходів міського бюджету, при коригуванні сплати частини чистого прибутку комунальними підприємствами, за попереднім погодженням з фінансовим управлінням міської ради (Г.Бакай) щодо доцільності коригування частини чистого прибутку, запровадити механізм визначення і обгрунтування позитивного економічного ефекту як для громади м. Коломия в цілому, так і для конкретного підприємства.
  2. Відділу економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради (В.Образцова) створити постійно діючу комісію з питань зменшення податкового боргу шляхом забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, податків, зборів та інших платежів до місцевого бюджету;
   1. забезпечити відповідно до вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Коломиї у розмірах, визначених цим Законом.
 1. Посилити контроль за ефективністю та правильністю використання бюджетних коштів, забезпечити дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:
  1. Управлінню освіти міської ради (Л.Бордун) переглянути штатні розписи в частині зменшення кількості працівників, що працюють на 0,25, 0,5 та 0,75 ставки для уникнення зайвої сплати ЄСВ, на повну потужність використовувати можливості ДНЗ та поліпшити матеріально-технічне оснащення як дошкільних, так і загальноосвітніх навчальних закладів.
  2. Управлінню комунального господарства міської ради (В.Наливайко) не допускати спрямування коштів міського бюджету, в тому числі статутних внесків, на цілі, не передбачені Планами використання бюджетних коштів.
  3. Управлінню комунального господарства міської ради (В.Наливайко) дотримуватись умов контрактів та трудових договорів, укладених із керівництвом комунальних підприємств, зокрема в частині виплати їм премій та заохочувальних виплат в період збитковості цих підприємств.
 2. Керівникам відділів та управлінь міської ради спільно з відділом економіки, інвестиційної політики та енергозбереження міської ради (В.Образцова) та фінансовим управлінням міської ради (Г.Бакай) провести інвентаризацію міських програм для визначення доцільності подальшого фінансування та забезпечити постійний моніторинг досягнутих результатів від їх впровадження. Для можливості проведення даного моніторингу при розробленні та затвердженні місцевих програм чітко визначати їх мету, завдання, механізм фінансування та показники, яких планується досягнути.
 3. Управлінню комунального господарства (В.Наливайко) привести установчі документи (статути) комунальних підприємств у відповідність до вимог законодавства та потреб управлінського і бухгалтерського обліку. У Наказі про облікову політику комунальних підприємств необхідно затвердити методику поточного та періодичного контролю за збереженням вартості чистих активів, відповідно забезпечити збереження капіталу.
 4. Забезпечити ефективне управління комунальним майном та землями, що належать територіальній громаді міста Коломиї, зокрема:
  1. Управлінню комунального господарства міської ради (В.Наливайко) активізувати роботу щодо здачі в оренду тимчасово вільних приміщень.
  2. Відділу земельних відносин міської ради (Б.Мондрик) забезпечити підготовку рішень, укладення договорів щодо проведення часткової інвентаризації використання земель комунальної форми власності в м. Коломиї;
   1. налагодити роботу  з Держгеокадастром щодо виявлення всіх випадків безоплатного використання земельних ресурсів, встановлених в ході аудиту, з метою визначення остаточних збитків по кожному суб’єкту господарювання за весь період такого використання комісією з визначення та відшкодування територіальній громаді м. Коломия збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства із складанням Актів про визначення збитків власнику землі;
   2. забезпечити затвердження Актів про визначення збитків власнику землі виконавчим комітетом Коломийської міської ради та запропонувати особам, що їх заподіяли, відшкодувати збитки не пізніше одного місяця після затвердження виконавчим комітетом міської ради актів Комісії;
   3. із суб’єктами, вказаними в аудиторському звіті, які безоплатно використовують земельні ділянки, в місячний термін вирішити питання щодо продовження (поновлення, оформлення) орендних договірних відносин з міською радою;
   4. у випадках невідшкодування територіальній громаді м. Коломия плати за землю або не вирішення питання щодо продовження (поновлення, оформлення) орендних договірних відносин з міською радою суб’єктами, вказаними в аудиторському звіті, які безоплатно використовують земельні ділянки, звернутися до суду з відповідними позовами;
   5. забезпечити повноту та своєчасність укладання договорів оренди з усіма користувачами земельних ділянок.
 1. Рекомендувати Коломийському управлінню ГУ ДФС в Івано- Франківській області (І.Кирик) провести перевірку щодо сплати до міського бюджету земельного податку з фізичних та юридичних осіб та орендної плати з фізичних та юридичних осіб;
 2. Узагальнення інформації доручити фінансовому управлінню міської ради (Г.Бакай) та подати інформацію про хід виконання даного рішення на засіданні виконавчого комітету у березні 2020 року.
 3. Усім співвиконавцям даного рішення щоквартально до 05 числа місяця наступного за звітним кварталом надавати фінансовому управлінню міської ради інформацію про проведену роботу для узагальнення.
 4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                                                                І. Слюзар2011-2019 © Всі права застережено.