НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 22 липня 2019 року
 Розпорядження міського голови  "Про заходи щодо наповнення міського бюджету, ефективног..."  № 83-р від 15.03.2019р. 
Документ №83-р від 15.03.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

19.03.2019УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 15.03.2019р.  № 83-р
 

Про заходи щодо наповнення міського бюджету, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік


Відповідно до Закону України від 24.12.2015 року № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 23.01.2015 року № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) та від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), розпорядження Івано-Франківської ОДА від 28.02.2019 року № 66 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів області, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік», з метою забезпечення відповідності повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до бюджету на відповідний період, проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівникам бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами:


1. Затвердити заходи щодо наповнення міського бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансового-бюджетної дисципліни на 2019 рік, що додаються.


2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету (міській раді, управлінню освіти, департаменту соціальної політики, відділу молоді та спорту, управлінню культури, управлінню комунального господарства, фінансовому управлінню) забезпечити виконання передбачених заходів щодо наповнення міського бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік. Інформацію про їх виконання подавати щоквартально, до 8 числа місяця наступного за кварталом, направляти фінансовому управлінню для узагальнення і подання міській раді та Департаменту фінансів ОДА.


3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – фінансове управління міської ради (Г. Бакай).


4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.


Міський голова                                                                                   І. Слюзар


                                                                               Додаток

                                                                               до розпорядження міського голови

                                                                               від 15.03.2019 № 83-р


Заходи

щодо наповнення бюджету міста Коломиї, ефективного та раціонального використання

бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік


з/п

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Забезпечити виконання затверджених планових показників по доходах бюджету міста з урахуванням залучення додаткових джерел надходжень, у тому числі за рахунок розширення бази оподаткування.

Коломийське управління

Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, виконавчий комітет міської ради

Щомісячно, впродовж 2019 року

1.1.

Забезпечити проведення відповідно до ризикоорієнтованої системи документальних перевірок суб’єктів господарювання на предмет повноти розрахунків з бюджетом.

Коломийське управління

Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області

Впродовж 2019 року

1.2.

Забезпечити дієву роботу комісій з легалізації заробітної плати та комісій і робочих груп з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення своєчасності і повноти сплати податків до бюджетів.

Коломийське управління Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, Департамент соціальної політики міської ради

Щоквартально, впродовж 2019 року

1.3.

Активізувати роботу, спрямовану на легалізацію заробітної плати та дотримання на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях законодавства про працю.

Коломийське управління

Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, Департамент соціальної політики міської ради, територіальна державна інспекція з питань праці в Івано-Франківській області

Впродовж 2019року

1.4.

Вжити відповідних заходів щодо приведення договорів оренди земельних ділянок у відповідність до вимог чинного законодавства з урахуванням проведеної нормативно - грошової оцінки землі.

Коломийське управління

Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області, виконавчий комітет міської ради

Впродовж 2019 року

1.5.

Провести відповідну роботу щодо повноти декларування фізичними особами доходів, отриманих на території України та за її межами.

Коломийське управління

Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області

Протягом І півріччя 2019 року

1.6

Активізувати роботу щодо погашення податкового боргу за платежами, що зараховуються до міського бюджету, у тому числі відповідну претензійно-позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів.

Коломийське управління

Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області

Щомісячно, впродовж 2019 року

2.

Забезпечити під час виконання міського бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи простроченої заборгованості з таких виплат та максимально спрямувавши на вказану мету вільні залишки коштів і кошти, одержані від перевиконання дохідної частини бюджету міста.

Головні розпорядники коштів міського бюджету, виконавчий комітет міської ради

Щомісячно, впродовж 2019 року

3.

Здійснювати планування та фінансування видатків із міського бюджету, пов’язаних із стимулюванням працівників бюджетних установ, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

Головні розпорядники коштів міського бюджету,

виконавчий комітет міської ради

Впродовж 2019 року

4.

Розробити та затвердити на 2019 рік план заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення споживання бюджетними установами теплоенергоносіїв у натуральних показниках.

Головні розпорядники коштів міського бюджету

До 1 квітня 2019 року

5.

Забезпечити проведення своєчасної та в повному обсязі оплати праці працівникам бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами, недопущення виникнення кредиторської заборгованості за іншими захищеними видатками загального фонду місцевих бюджетів, а також зменшення обсягу дебіторської заборгованості.

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Щомісячно, продовж 2019 року

6.

Здійснювати у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із таких виплат, забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, насамперед загального фонду міського бюджету.

Фінансове управління, головні розпорядники коштів міського бюджету

Впродовж 2019 року

7.

Припинити здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів, форумів, ознайомлювальних турів за рахунок коштів загального фонду міського бюджету. Забезпечити проведення таких заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Головні розпорядники коштів міського бюджету, виконавчий комітет міської ради

Впродовж 2019 року

8.

Провести інвентаризацію невикористаних відпусток працівниками бюджетних установ та вжити відповідних заходів щодо їх використання до кінця 2019 року в порядку, встановленому статтею 10 Закону України «Про відпустки».

Головні розпорядники коштів міського бюджету, відділ кадрів міської ради

Впродовж 2019 року

9.

Вжити заходів щодо розширення джерел фінансування закладів культури шляхом стимулювання позабюджетного фінансування культури (налагодження зв’язків між закладами культури та бізнесом (фандрейзинг).

Управління культури, виконавчий комітет міської ради

Впродовж 2019 року

10.

Провести роботу з упорядкування мережі закладів бюджетної сфери, насамперед загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням можливості збільшення наповнюваності класів, груп.

Управління освіти, виконавчий комітет міської ради

До 1 вересня 2019 року

11.

Здійснити заходи щодо оптимізації видатків бюджетних установ відповідно до фінансових ресурсів міського бюджету, а саме:

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Впродовж 2019 року

11.1.

Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників бюджетних установ у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

Міська рада, Управління освіти, Управління культури, Департамент соціальної політики, відділ молоді та спорту, Управління комунального господарства

Впродовж 2019 року

11.2.

Забезпечити постійний контроль за станом виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста, вживши усіх відповідних заходів, щодо недопущення виникнення простроченої заборгованості з оплати праці та енергоносії.

Головні розпорядники коштів міського бюджету

Впродовж 2019 року

12.

Забезпечити належний внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань та витрачанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів.

Управління комунального господарства,

Департамент соціальної політики

Впродовж 2019 року


Керуючий справами виконкому                                                                                       Т. Кухтар
2011-2019 © Всі права застережено.