НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 15 квітня 2024 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження Положення про податок на нерухоме майн..."  № 1189-17/2017-17 від 26.01.2017р. 
Документ №1189-17/2017 від 26.01.2017р. Втратив чинність
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 №1189-17/2017 "Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"
Рішення міської ради  №2343-29/2018 від 25.01.2018р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення Коломийської міської ради від 26.01.2017р. №1189-17/2017 "Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"
Рішення міської ради  №1260-18/2017 від 23.02.2017р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженого рішенням Коломийської міської ради від 27.01.2015р. №2019-49/2015
Рішення міської ради  №207-5/2016 від 18.02.2016р. Внесено зміни
Рішення міської ради  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік
Рішення міської ради  №3784-47/2019 від 27.06.2019р. Втратив чинність

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

30.01.2017 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(17  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 26.01.2017р.  № 1189-17/2017-17
 

                                                                                                     

Про затвердження Положення

про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового Кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року №1791-VII міська рада

                                                           в и р і ш и л а :


 1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у новій редакцій (додається).
 2. Визнати такими, що втратили чинність п.2 рішення міської ради №2019-49/2015 від 27.01.2015 року та  рішення міської ради №207-5/2016 від 18.02.2016р.
 1. Відділу інформаційної політики міської ради (Н.Сандецька) оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на веб-сайті міської ради.
 2.      Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.
 3. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови Коцюра С.П.
 4. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій,  соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин та постійній комісії з питань підприємництва, регуляторної політики, архітектури, містобудування, транспорту та зв’язку.


Міський голова                                                                                                                  І.Слюзар                                                        

  

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     рішення міської ради

                                     від 26.01.2017 р. №1189-17/2017


Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


  1. Основні визначення


  1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, який входить в склад податку на майно, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.


  1. Платники податку - фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:


       а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;


       б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;


       в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.


       1.3. Об'єкт оподаткування - є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.  Не є об'єктом оподаткування:


       а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);


       б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;


       в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;


       г) гуртожитки;


       ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням ради об’єднаної територіальної громади;


       д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;


  е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;


  є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;


    ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;


       з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

       

       и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних громад, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості в яких є виробнича та/або господарська діяльність;


       і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;


ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом
30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів,  дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

       л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

       1.4. База оподаткування - загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

1.5. Ставка податку - ставка встановлюється у розмірах за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості:

Для житлової нерухомості:

Для житлового будинку садибного типу ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Для  житлового будинку квартирного типу ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Для прибудови до житлового будинку ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для квартири ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для котеджу  ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для садового будинку ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для дачного будинку ставки податку становить 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

       Для нежитлової нерухомості

       Для готелів, мотелів, кемпінгів, пансіонатів, ресторанів та барів, туристичних баз, гірських притулків, таборів для відпочинку, будинків відпочинку ставки податку становить 0,8 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для офісних  будівель (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей) ставки податку становить 0,8 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

     Для торговельних будівель (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування) ставки податку становить 0,8 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

        Для гаражів  (гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки) ставки податку становить 0,8 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для  промислових будівель та складів  ставки податку становить 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для будівель для публічних виступів (казино, ігорні будинки) ставки податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для господарських (присадибних) будівель (допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) ставки податку становить 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

       Для інших будівель ставки податку становить 0,8 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

       1.6. Пільги зі сплати податку – база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

       а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

       б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

       в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

       Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).        

Міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

       Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

       1.7. Податковий (звітний) період податку - базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.


  1. Порядок справляння та строки сплати податку


       2.1.        Обчислення суми податку

       Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

       а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 1.6 цього Порядку та відповідної ставки податку;

       б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 1.6 цього Порядку та відповідної ставки податку;

       в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 1.6 цього Порядку та відповідної ставки податку;

       г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

       г) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розраховано відповідно до підпунктів «а» - «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт нерухомості (його частку).  

       Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

       Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з цим розділом, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

    Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

       Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

       Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

       об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

       розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

       права на користування пільгою із сплати податку;

       розміру ставки податку;

       нарахованої суми податку.

       У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

       Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

       Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.


       2.2. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком


       У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

       Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.


       2.3. Порядок сплати податку


       Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

       

       2.4. Строки сплати податку


       Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

       а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

       б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації;


  1. Відповідальність платників податків

Платники податку фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за повноту і своєчасність перерахування податку до бюджету. Крім того,  юридичні особи несуть відповідальність за правильність визначення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету та своєчасність подання податкових декларацій по платежу в порядку, визначеному Податковим Кодексом України.


4.Контроль за сплатою до бюджету податку

Контроль за своєчасність подання податкових декларацій по податку, правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого бюджету здійснюють контролюючі органи.Міський голова                                                                                                                    І.Слюзар                   2011-2024 © Всі права застережено.