НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 25 серпня 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2018 році..."  № 33 від 27.02.2019р. 
Документ №33 від 27.02.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення виконавчого комітету  Про підсумки роботи із зверненням громадян у 2017 році та виконання рішення виконкому від 28.02.2017 № 27 з цього питання
Рішення виконавчого комітету  №34 від 27.02.2018р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

03.03.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 27.02.2019р.  № 33
 


Про підсумки роботи із зверненнями громадян у        2018 році та виконання рішення виконкому від 27.02.2018р. № 34 з цього питання


Одним з пріоритетних завдань органів місцевого самоврядування є вирішення питань, з якими громадяни звертаються до Коломийської міської ради.

Розглянувши стан розгляду звернень громадян в 2018 році виконком відзначав, що робота по даному питанню проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу  Президента  України  від  07.02.2008  року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та постанов Кабінету Міністрів України.

В 2018 році кількість звернень, які надійшли до Коломийської міської ради становила 1933, а це в порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 166 звернень. В тому числі 119 звернень – на особистому прийомі, поштою – 1274, а також 483 звернення – з вищих органів влади.

Із загальної кількості питань, які порушуються громадянами, найбільшу кількість становлять питання соціального захисту, комунального господарства, землекористування і землевпорядкування та житлової політики.

Повторних звернень до міської ради в 2018 році зафіксовано 47 (27 в порівнянні з 2017 роком). Найбільше повторних звернень – з питань соціального захисту населення та землевпорядкування і землекористування. Основною причиною повторних звернень є незнання громадянами законодавства щодо нарахування житлових субсидій тощо.

У звітному періоді відділом звернень постійно вживалися відповідні заходи, спрямовані на посилення контролю за виконанням документів та зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення організації діловодства за зверненнями громадян, чим вдалося досягнути бажаних результатів в частині дотримання строків, визначених законодавством. З усієї кількості звернень, які надійшли до міської ради за звітний період 2018 року, чотири звернення розглянуто з порушенням терміну розгляду, що в порівнянні з минулим роком суттєво зменшилося в порівнянні з 2017 роком - 31 звернення).

Однак, аналіз стану розгляду звернень громадян за 2018 рік у міській раді свідчить, що є ще ряд недоліків і недопрацювань в цьому питанні. Причинами невиконання документів у визначений термін є:

  • безвідповідальне ставлення основних виконавців (ті, які призначені згідно резолюції керівництва міської ради) до вирішення покладених на них завдань, зволікання із виконанням відповідних резолюцій керівництва міської ради;
  • розгляд документів керівництвом міської ради більше 2 днів, що при коротких термінах документів негативно впливає на їх вчасне виконання;
  • недотримання відповідальними виконавцями документів Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, орга-нізаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверд-женої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.

Враховуючи вище викладене, керуючись підпунктом 1 пункту “б” частини першої статті 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „Про звернення громадян", Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", проаналізувавши роботу із зверненнями громадян до Коломийської міської ради та розглянувши довідку про стан розгляду звернень громадян в Коломийській міській раді за 2018 рік, з метою підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення належного рівня розгляду питань, що порушуються громадянами, виконком міської ради

в и р і ш и в :
        1. Інформацію про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Коломийської міської ради за 2018 рік, взяти до відома (додається) та скерувати керівникам структурних підрозділів міської ради для вжиття відповідних заходів.

2. Секретарю міської ради, першому заступнику, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому:

2.1. Посилити контроль за розглядом звернень громадян у встановлені терміни відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

2.2. Забезпечувати належну організацію усного прийому громадян, всебічне, об’єктивне і справедливе вирішення, порушених ними питань;

2.3. Вживати конкретних заходів по налагодженню серед жителів міста ефективної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо повноважень, завдань і функцій органів місцевого самоврядування.

2.4. Не допускати невчасного розгляду документів, більше як 2 дні, особливо тих, які мають короткий термін виконання.

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради та комунальних підприємств вважати першочерговим їхнім обов’язком забезпечення обов’язкового виконання Закону України «Про звернення громадян» щодо об’єктивності та своєчасності виконання термінів документів, недопущення тяганини та некомпетентності, а саме:

3.1. Забезпечити неухильне дотримання статті 15 Закону України "Про звернення громадян" щодо порядку надання відповідей за результатами розгляду звернень, а також роз’яснення порядку оскарження прийнятого рішення при відмові.

3.1.1. Зобов’язати об’єктивно і вчасно розглядати звернення громадян, перевіряти викладені в них факти та забезпечити надання обґрунтованих відповідей на звернення громадян.

3.1.2. Взяти на особистий контроль стан розгляду звернень пільгової категорії населення.

3.2. Посилити контроль за виконанням статтей 7 та 20 Закону України "Про звернення громадян", а також вжити додаткових заходів для підвищення виконавчої дисципліни по роботі зі зверненнями громадян.

3.2.1. Вживати заходів до відповідальних за невчасну підготовку відповідей на звернення.

3.2.2. Дотримуватися термінів розгляду звернень, які не входять до повноважень міської ради, при пересиланні звернення за належністю відповідному органу.

3.2.3. Проаналізувати стан справ щодо ефективності реагування на звернення громадян та за наслідками вжити відповідних заходів щодо усунення причин, що призвели до порушення виконання термінів

3.3. Розглянути на засіданнях нарад, не частіше як двічі на рік, стану роботи із зверненнями громадян та подання до 10 числа наступного місяця за звітним кварталом звітів (стосується структурних підрозділів міської ради, які здійснюють самостійно реєстрацію звернень громадян) у відділ звернень міської ради.

4. Відділу звернень міської ради (І.Дикан):

4.1. Забезпечити розміщення довідки про стан розгляду звернень громадян у І півріччі 2018 року на офіційному веб-сайті міської ради.

4.2. Здійснювати систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення суспільно-значущих проблем, які потребують негайного вирішення.

4.3. Посилити контроль за недопущенням надання неповних або необґрунтованих відповідей за зверненнями громадян із порушенням строків, установлених законодавством.

4.4. Інформувати керівництво міської ради про факти несвоєчасного подання відповідей відповідальними виконавцями та прояви формального підходу до розгляду питань, порушених заявником.

4.5. Продовжити перевірки щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів, що регламентують роботу зі зверненнями громадян в структурних підрозділах міської ради.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на головного відповідального виконавця - відділ звернень міської ради (І.Дикан).

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконкому Т.Кухтара.


Міський голова                                                                                                              І.Слюзар


Довідка

про підсумки роботи із зверненнями громадян

в Коломийській міській раді у 2018 році


На виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» у Коломийській міській раді проводиться системна робота із забезпечення реалізації громадянам конституційного права на звернення, забезпечення кваліфікованого та своєчасного розгляду звернень громадян, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення порушених конституційних прав громадян та запобігання у подальшому таких порушень.

В Коломийській міській раді постійно забезпечуються організаційні заходи щодо виконання зазначеного вище положення, а саме:

- забезпечено функціонування «гарячої» телефонної лінії та телефону довіри міської ради;

- керівництвом міської ради проводиться прийом громадян з особистих питань, а також виїзний прийом громадян згідно затверджених графіків;

- відповідно до плану роботи відділу звернень передбачено здійснення перевірок у структурних підрозділах міської ради.

За звітний період 2018 року на засіданнях виконавчого комітету Коломийської міської ради 27.02.2018 року розглядалось питання «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2017 році та виконання рішення виконкому від 28.02.2017 №27 з цього питання», прийнято відповідне рішення. Крім того, на засіданні виконавчого комітету 07.09.2018 року заслухано питання щодо підсумків роботи із зверненнями громадян у першому півріччі 2018 року, прийнято відповідне рішення.

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 27.02.2018 року № 34 та плану роботи відділу звернень на 2018 рік, відділом звернень міської ради у 2018 році проведено перевірку в управлінні комунальним господарством,      КП «Коломия Паркосервіс», відділі муніципальної інспекції міської ради та           КП «Житлоінфоцентр», КП «Коломияводоканал», КП «Коломийська міська ритуальна служба», КП «Полігон Екологія» з наданням практичної та методичної допомоги.

Відповідно до Методики оцінювання рівня організаційної роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади рівень організації роботи із зверненнями громадян за результатами проведення перевірок виконання вимог нормативно-правових актів працівниками комунальних підприємств, управлінь, відділів та аналізу відомостей, отриманих під час перевірок, встановлено, що робота в структурних підрозділах міської ради оцінюється як така, що відповідає вимогам, установленим чинним законодавством для реалізації прав на звернення громадян.

Варто зазначити, що завдяки новій системі електронного документообігу «Діловод», впровадженій з січня 2018 року, за допомогою якої усі документи, в тому числі і звернення від громадян та інформаційні запити, опрацьовувались в електронному вигляді, вдалося досягнути бажаних результатів в частині дотримання строків, визначених законодавством, та дало можливість ще більше удосконалити процес пришвидшення проходження документів, оперативного прийняття рішення керівництвом міської ради, а також належного контролю виконання документів. З усієї кількості звернень, які надійшли до міської ради за 2018 рік, чотири звернення розглянуто з порушенням терміну розгляду, що в порівнянні з минулим роком суттєво зменшилося (за 2017 рік  - 31 звернення).

За І півріччя 2018 року порушень щодо невчасного виконання листів не виявлено. У ІІ півріччі 2018 року відділом звернень виявлені порушення щодо невиконання резолюцій керівників, а саме:

  • департаментом соціальної політики міської ради (Л.Яремчук) не підготовлено відповідь на звернення від 23.07.2018 р. № Л/915 Ліскевич Я.І.;
  • управлінням комунального господарства (В.Наливайко) не підготовлено відповідь на звернення від 30.07.2019р. № Ч/943 Човган І.;
  • управлінням освіти (Л.Бордун) не надано відповідь на звернення від 04.10.2018р. № М/1267 Михайлюк В.М.;
  • управління комунального господарства (виконавець Г.Гутовська) не вчасно надано відповідь на інформаційний запит від 06.07.2018 р. № 308/11-16/25 ГО «Суспільне око».
  • управлінням освіти по запиту від 10.12.2018 р. № 422/11-16/41 Гапич Є. не в термін надана відповідь виконавцем (Клапків І.Д.).

За 2018 рік організовано 8 особистих прийомів із міським головою, на яких побувало 118 громадян, опрацьовано 77 звернень. Результати усного прийому громадян міським головою постійно висвітлюються на офіційному веб-сайті міської ради. На особистому прийомі до секретаря міської ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому зареєстровано 42 звернення.

Під час прийомів найчастіше мешканці міста зверталися з питань ремон-ту та утримання житлового фонду, щодо вирішення земельних питань, забез-печення житлом, надання одноразової матеріальної допомоги та з питань на-дання пільг на перевезення у міському транспорті та інші. Більшості тим, хто звернувся, надані обґрунтовані відповіді та роз'яснення з порушених питань.

З метою здійснення додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості громадян з питань, що їх турбують, на місцевому телебаченні ТРК «НТК» та  ТРК «РАІ» неодноразово проводилися прямі ефіри з міським головою, заступниками міського голови, де коломияни мали можливість звернутись, зателефонувавши, з актуальних питань міста. Під час прямого ефіру надавалися роз’яснення, решту телефонних звернень скеровувалося на розгляд у відділи та управління міської ради для належного їх розгляду та вирішення питання відповідно до чинного законодавства.


За 2018 рік до Коломийської міської ради всього надійшло 1933 звернен-ня, що на 166 менше, ніж у 2017 році; в тому числі 119 звернень – на особис-тому прийомі, поштою – 1274, а також 483 звернення – з вищих органів влади.

Громадяни міста звернулися передусім з заявами та клопотаннями1880 (97% від загальної кількості звернень), скаргами – 43 (2% від загальної кількості) та 10 – пропозиціями (0,5% від загальної кількості).

По зверненнях, що надійшли до Коломийської міської ради за 2018 рік, вжито необхідних заходів, надано вичерпні відповіді і роз’яснення. За резу-льтатами розгляду: вирішено позитивно – 410 звернень; роз’яснено по суті - 1163, відмовлено - 37, відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян», скеровано за належністю в інші установи –76 звернень; в стадії розгляду перебуває 246 звернень, які є на розгляді чи додатковому контролі.

Одними із основних питань з якими звертаються мешканці міста є питання соціального захисту, комунального господарства, землекористування і землевпорядкування та житлової політики.

За 2018 рік, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, на одному рівні залишилася кількість листів із питань соціального захисту, що становить – 541 звернення проти 545. Актуальними питаннями є надання одноразової матеріальної допомоги, яка надається важкохворим громадянам; членам сімей, потерпілим від наслідків пожежі чи стихійного лиха, учасникам АТО, а також надання соціальних послуг та отримання соціальних виплат, субсидій.

У 2018 році, в порівнянні з минулим періодом 2017 року, майже в 1,6 рази зменшилася кількість листів громадян із питань комунального господарства, що становить 358 звернень проти 581. У зверненнях порушувалися питання оплати за комунальні послуги, експлуатації та ремонту житлового фонду, благоустрою міста та прибудинкових територій, ремонту систем водопостачання та водовідведення, ремонту дорожнього покриття та ін.

За 2018 рік, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, залишилися майже на одному рівні питання, що відносяться до землекористування і землевпорядкування, земельних відносин, які становлять 310 звернень проти 301.

У 2018 році в 2 рази збільшилося надходження питань по житловій політиці та становить 145 проти 75. Основними питаннями залишаються поліпшення умов проживання та взяття на квартирний облік.

У порівнянні з минулим періодом 2017 року за аналогічний період 2018 року в 1,2 рази зменшилася кількість листів із питань транспорту і зв’язку, що становить 58 звернень проти 70. Серед питань, які порушувались у зверненнях, найбільш актуальними були питання роботи автобусних маршрутів, вартість перевезення, пільгового проїзду, відновлення послуг телефонного та радіозв’язку, а також послуги доступу до мережі Інтернет.

Значно збільшилося звернень, в порівнянні з минулим роком, з питань екології та природних ресурсів, що становить 40 звернень проти 9. Актуальними питаннями були забруднення навколишнього середовища та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій внаслідок повені.

За 2018 рік, в порівнянні з минулим 2017 роком, залишаються, майже на одному рівні питання з охорони здоров’я, що становить 33 звернення                     (у 2017 році – 40 звернень). Основними питаннями були діяльність медичних закладів та установ, робота аптек, фінансування медицини та вартість медичних послуг.

Втричі збільшилася кількість звернень громадян із питань сім’ї, молоді, фізичної культури і спорту, що становить 63 звернення проти 20.

За 2018 ріку до міської ради звернулося 2912 громадян з урахуванням колективних звернень. В порівнянні з минулим періодом 2017 року майже удвічі зменшилося надходження колективних звернень – 149 проти 264, що становить майже 8 % від загальної кількості звернень.

Якщо в 2017 році надійшло 27 повторних звернень, то в 2018 році їх значно  збільшилося і склало 47 звернень, що становить 2,4% від загальної кількості, то  Найбільше повторних звернень – з питань соціального захисту населення та землевпорядкування і землекористування.


В міській раді особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими звернулися громадяни пільгових категорій: учасники війни – 11, інвалідів війни – 23, учасників бойових дій – 166, пенсіонерів – 497, інваліди загального захворювання – 245, від членів багатодітних сімей – 27, одиноких матерів – 26, ветерани праці – 11, дітей війни – 19, учасники ліквідації та постраждалі від аварії на ЧАЕС – 11 і інші громадяни, які потребують соціального захисту.

У 2018 році через органи влади до міської ради надійшло 483 звернення, а це майже 25 % від загальної кількості звернень, у тому числі:

- від Адміністрації Президента України – 21 звернення,

- від Кабінету Міністрів України – 12 звернень,

- з Верховної Ради України – 4 звернення,

- з Генеральної прокуратури України – 4 звернення,

- від Департаменту освіти, науки та молодіжної політики  Івано-Франківської обласної державної адміністрації – 1 звернення,

- з Міністерства екології та природних ресурсів України – 5 звернень,

- з Міністерства юстиції України – 1 звернення,

- з Міністерства соціальної політики України – 2 звернення,

- від Івано-Франківської обласної державної адміністрації – 15 звернень,

- з «гарячої» лінії Івано-Франківської облдержадміністрації – 6 звернень,

- від Уповноважений Президента з прав людини – 1 звернення,

- з Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради – 1 звернення.

Громадяни продовжують активно звертатися до «Урядового контактного центру». З початку року міською радою опрацьовано 410 згаданих вище звер-нень (за аналогічний період 2017р. – 374 таких звернень). Основними питан-нями, з якими звертаються громадяни на Урядову «гарячу» телефонну лінію, є питання соціального захисту населення (234 звернень ), комунального госпо-дарства (61 звернення), охорона здоров’я (27 звернень), транспорт та зв’язок (25 звернень), праця та заробітна плата (11 звернень), культура (7 звернень), діяльність органів місцевого самоврядування – 7, житлова політика – 4 та ін.

Для оперативнішого інформування населення на веб-сайті міської ради ведеться розділ «Звернення громадян», де розміщені графіки особистого прийому громадян керівництвом міської ради та Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також телефон «гарячої лінії» та телефон довіри, зразки заяв, нормативно-правові документи та  аналітичні матеріали щодо роботи із зверненнями громадян та ін.

Також на веб-сайті міської ради в розділі «Звернення громадян» розміщена відповідна форма для подання звернення чи інформаційного запиту в електронній формі. Всього за 2018 рік до міської ради надійшло та розглянуто 37 таких електронних звернень, на які, відповідно до законодавства, надано відповідні роз’яснення.

На «гарячу» телефонну лінію міської ради за звітний період звернулося 20 громадян, основними питаннями яких були – благоустрій прибудинкової території, розчищення дороги від снігу, вирівнювання дороги грейдером та прибирання вулиць міста, недотримання водіями міських автобусів  графіків руху,  неотримання соціальних виплат та субсидій тощо. За результатами розгляду «гарячої» телефонної лінії міської ради всі звернення розглянуті вчасно та надано роз’яснення. В 2018 році на телефон довіри міської ради дзвінків від громадян міста не надходило.

За 2018 рік до міської ради надійшло 436 інформаційних запити, з них: поштою (на руки) – 377 та електронною поштою – 59. В основному зверталися із запитами на інформацію наступні категорії населення: представники засобів масової інформації – 13, громадяни – 293, юридичні особи – 67, об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 49. Щодо результатів розгляду запитів на інформацію, то задоволено становить 432 запити, надіслано належним розпорядникам інформації – 4 запити. За 2018 рік найбільш запитуваними документами по інформаційних запитах були, як і раніше, копії рішень міської ради та документи до них.

Для оперативнішого реагування на звернення від громадян щодо невідкладних питань з початку 2018 року в міській раді запрацювала цілодобова диспетчерська служба міської ради за номером 0 800 50 33 03, яка дає можливість мешканцям міста звернутися в будь-який час з невідкладних питань, послугами якої в 2018 році скористалися 529 мешканців міста. Дана лінія обладнана системою управління лініями та записом телефонних дзвінків, які поступають на «гарячу» лінію.


Начальник відділу звернень                                                                                        І.Дикан

ДАНІ

про звернення громадян, що безпосередньо надійшли до

Коломийської міської ради за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком


з/п

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що надійшли поштою (п.1.1)*

Кількість звернень на особистому прийомі (п.1.2)

Результати розгляду звернень:

вирішено позитивно

п. 9.1

відмовлено у задоволенні

п. 9.2

Дано роз”яснення

п. 9.3

Інше

п.9.4 - 9-6

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Коломийська міська рада

1612

1459

1453

1340

159

119

637

390

55

35

815

742

105

292

3.1

Воскресинцівська сільська рада

170

170

165

166

5

4

165

159

3

7

2

4

0

0

3.2.

Іванівецька сільська рада

162

98

66

34

96

64

66

34

0

0

96

64

0

0

3.3

Саджавка сільська рада

396

1068

346

898

50

170

367

1008

4

25

25

35

0

0

3.4

Товмачицька сільська рада

111

108

99

93

12

15

102

86

4

4

4

15

1

3

3.5

Шепарівцівська сільська рада

138

148

90

98

48

50

101

98

1

0

34

50

2

0

4.

РАЗОМ:

2589

3051

2219

2629

370

422

1438

1775

67

71

976

910

108

295


№ з/п

Кількість звернень з них:

повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників та інвалідів війни, учасників бойових дій (п.7.1, 7.3, 7.4, 7.5)

від інвалідів І,ІІ,ІІІ групи

(п.7.7, 7.8., 7.9)

від ветеранів праці (п.7.6.)

від дітей війни (п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь

(п.7.11, 7.12,7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

23

17

259

147

166

194

143

96

7

7

6

9

30

40

11

11

3.1

0

3

3

4

4

5

3

2

0

0

0

0

2

3

1

1

3.2.

0

0

0

0

5

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

3.3

8

24

0

2

15

5

12

32

16

14

40

50

50

49

1

1

3.4

2

7

2

1

6

4

2

2

0

0

2

10

6

17

0

0

3.5

0

0

2

1

1

7

2

1

1

0

2

0

1

1

0

0

4.

33

51

266

155

197

217

162

133

24

23

50

69

89

110

13

13№ з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян

У тому числі:

аграрної політики і земельних відносин

транспорту

  і зв’язку

фінансової,

податкової, митної політики

соціального захисту

праці і заробітної плати

охорони здоров’я

комуна-льного госпо-дарства

житлової політики

екології природних ресурсів

забезпечення дотримання законності та охорони право-порядку


2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018


33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

53

54

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54


1.

1612

1459

258

288

65

33

1

7

409

287

19

13

32

4

543

289

75

140

9

29

9

17


3.1

170

170

59

69

0

0

0

0

7

14

13

8

0

0

0

0

16

29

0

0

4

6


3.2.

162

98

34

11

0

0

0

0

96

64

0

0

0

0

0

0

17

4

0

0

0

0


3.3

396

1068

300

989

0

0

0

0

8

19

5

6

0

0

0

5

12

10

20

25

15

5


3.4

111

108

72

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

1

0

2

0

0


3.5

138

148

55

62

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

13

8

0

0

0

0


4.

2589

3051

778

1511

65

33

1

7

523

385

37

27

32

4

543

294

142

192

29

56

28

28
№ з/п

У тому числі питання:

сім”ї, дітей, молоді гендерної рівності фізичної культури спорту

Освіти наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелект-туальної власності

Діяльності об”єднань громадян, релігії та міжконфе-сійних відносин

Діяльність центральних органів виконавчої влади

Діяльності місцевих органів виконавчої влади

Діяльності органів місцевого самовряду-вання

Державного будівни-цтва, адміністра-тивно-територіа-льного устрою

Інші

Штатна чисельність відділу роботиіз зверненнями громадян


2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018


55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72


1.

20

60

30

17

12

5

0

0

3

0

4

16

6

0

117

254

2

3


3.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

44

1

1


3.2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

19

1

1


3.3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

9

0

1


3.4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

13

0

1


3.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

77

0

1


4.

25

60

30

17

13

5

0

0

3

0

4

16

6

0

330

416

4

8УЗАГАЛЬНЕНІ ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до Коломийської міської ради за 2018 рік
п/пнайме

дуван ня органів виконавчої влади та місцевого

самоврядування

Всього звернень громадян за формою надходження

(гр.1=сумагр.1.1.- гр-1.9)

у тому числі:

Всього звернень громадян за ознакою надходження

(гр.2=сума  гр..2.1 - гр.2.5)

у тому числі:

Всього звернень громадян за видами

(гр.3=сума гр.3.1-гр.3.3)

у тому числі:

Всього звернень за статтю їх авторів

(гр.4=гр.4.1.+гр.4.2)

у тому числі:

Всього звернень за суб'єктом

(гр.5=сума гр.5.1-гр.5.3)

Індивідуальне

Колективне (всього)

Анонімне

Всього звернень за типом

(гр.6=сума гр.6.1 - гр.6.5)

у тому числі:

Надійшло поштою

На особистому прийомі

Через уповноважену особу

Через  органи влади

Через засоби масової інформації

Від інших органів, установ, організацій

Засобами електронного зв’язку

Засобами телефонного зв’язку

Електронна петиція, що не набрала

необхідну кількість голосів

Первинне

Повторне

Дублетне

Неодноразове

Масове

Пропозиція (зауваження)

Заява (клопотання)

Скарга

Чоловіча

Жіноча

Телеграма

Лист

Усне

Електронне

Петиція1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.3

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

2

Коломийська міська рада

1933

1229

119

2

480

0

46

37

20

0

1933

1856

50

13

14

0

1933

10

1880

43

1933

835

1098

1933

1774

149

10

1933

0

1757

139

37

    0

8.1

Воскресинцівськасільська рада


170


166


4


0


0


0

0

0

0


0


170


167


1      3


0


0


0


170


0


170


0


170


89


81


170


166


4


0


170


0


166

4

0

0

8.2

Іванівецька

сільська рада


98


34


64


0


0


0

0

0

0


0


98


98


0


0


0


0


98


0


96


2


98


37


61


98


98


0


0


98


0


34

64

0

0

8.3

Саджавка сільська рада


1068


898


170


0


0


0

0

0

0


0


1068


1044


24


0


0


0


1068


10


1046


12


1068


430


638


1068


1066


2


0


1068


0


1050

18

0

0

8.4

Товмачицька сільська рада


108


92


15


0


0


0

0

1

0


0


108


101


7


0


0


0


108


3


94


11


108


45


63


108


107


1


0


108


0


91


15


1


1

8.5

Шепарівцівська сільська рада


148


98


50


0


0


0

0

0

0


0


148


148


0


0


0


0


148


-


146


2


148


79


69


148


147


1


0


148


0


128

20

0

0


9


Разом


3525


2517


422


2


480


0

46

38

20


0


3525


3414


84


13


14


0


3525


23


3432


70


3525


1515


2010


3525


3358


157


10


3525


0


3226

260

38

1№ п/п

Всього звернень за категоріями авторів

(гр.7=сума гр.7.1-гр.7.23)


У тому числі:

Учасників війни

Дітей війни

Осіб з інвалідністю внаслідок

Великої Вітчизняної війни

Осіб з інвалідністю внаслідок війни

Учасників бойових дій

Ветеранів праці

Ветеран військової служби

Осіб з інвалідністю І групи

Осіб з інвалідністю ІІ групи

Осіб з інвалідністю ІІІ групи

Дітей з інвалідністю з дитинства

Одиноких матерів

Матерів-героїнь

Багатодітних сімей

Осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

Учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Героїв України

Героїв Радянського Союзу

Героїв Соціалістичної Праці

Дітей

Інших категорій

Учасник АТО

Член сім’ї загиблого

Переселена або внутрішньо переміщена особа

Всього звернень за соціальним станом їх авторів (гр.8=сума гр.8.1-гр.8.12)

Пенсіонерів

Пенсіонер з числа військовослужбовців

Робітників


7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.6.1

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

8

8.1

8.1.2

8.2

2

1933

11

19

0

23

166

11

1

46

148

51

0

26

0

27

2

9

0

0

0

2

  1235

156

0

0

1933

497

4

34

8.1

170

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

159

5

0

0

170

19

0

0

8.2

98

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

91

0

0

0

98

35

0

9

8.3

1068

5

50

0

0

5

14

0

0

18

8

0

10

0

15

0

1

0

0

0

0

937

5

0

0

1068

70

0

40

8.4

108

0

10

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

2

73

2

0

0

108

31

0

16

8.5

148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

139

7

0

0

148

4

0

10

10

3525

16

79

0

23

178

25

1

46

169

61

0

36

0

65

2

11

0

0

0

4

2634

175

0

0

3525

656

4

109
№ п/п

у тому числі:

Всього звернень за результатами їх розгляду

(гр9. =сума гр.9.1 - гр. 9.7)

у тому числі:

Всього питань порушених у зверненнях громадян

(гр.10 = сума гр.010 - гр.240)

у тому числі

Селян

Працівників бюджетної сфери

Державних службовців

Військовослужбовців

Підприємців

Безробітних

Учнів, студентів

Служителів релігійних організацій

Осіб, що позбавлені волі; осіб, воля яких обмежена

Журналіст

Інших

Вирішено позитивно

Відмовлено у задоволенні

Дано роз'яснення

Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян" (393/96-ВР)

Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян" (393/96-ВР)

Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян" (393/96-ВР)

Чекати остаточної відповіді

Промислової політики

Аграрної політики і земельних відносин

Транспорту і зв'язку


8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11.

8.11.1

8.12

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4

9.5

9.6.

9.7.

ІІ

010

020

030

2

65

12

3

46

15

27

4

2

0

0

1224

1933

410

37

1163

0

76

1

246

1933

0

313

58

8.1

0

10

2

0

5

0

0

1

0

0

133

170

159

7

4

0

0

0

0

170

0

69

0

8.2

12

1

0

1

1

11

0

0

0

0

28

98

34

0

64

0

0

0

0

98

0

11

0

8.3

9

30

0

17

14

50

0

0

0

0

838

1068

1008

25

35

0

0

0

0

1068

0

979

0

8.4

0

17

0

2

2

23

2

0

0

0

15

108

86

4

15

0

0

0

3

108

0

92

0

8.5

10

0

0

1

0

5

0

0

0

0

118

148

98

0

50

0

0

0

0

148

0

62

0

10

96

70

5

67

37

116

6

3

0

0

2356

3525

1795

73

1331

0

76

1

249

3525

0

1526

58


                                                                                                                                                             

№ п/п

у тому числі:


Економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва

Фінансової, податкової, митної політики

Соціальної політики

Соціального захисту населення

Праці і заробітної плати

Охорони праці та промислової безпеки

Охорони здоров'я

Комунального господарства

Житлової політики

Екології та природних ресурсів

Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян, запобігання дискримінації

Сімейної та гендерної політики

Молоді. Фізичної культури і спорту

Культури та культурної спадщини, туризму

Освіти, науки, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації

Діяльності об'єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

Діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України

Діяльності центральних органів виконавчої влади

Діяльності місцевих органів виконавчої влади

Діяльності органів місцевого самоврядування

Діяльності підприємств та установ

Обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин

Державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

Інше


040

050

060

070

070.1

080

090

100

110

120

130

130.1

140

150

160

170

180

190

200

  210

210.1

220

230

240

2

127

8

541

25

0

33

358

145

40

19

53

10

12

22

5

6

2

0

1

24

0

0

0

131

8.1

0

0

14

8

0

0

0

29

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

8.2

0

0

64

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

8.3

0

0

19

6

0

10

0

5

10

25

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9


8.4

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13


8.5

0

0

1

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77


10

127

8

639

39

0

43

358

192

52

50

58

10

12

22

5

6

2

0

1

24

0

0

0

293

Начальник відділу звернень                                                                                І.Дикан2011-2019 © Всі права застережено.