НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Вівторок, 23 липня 2019 року
 Рішення виконавчого комітету  "Про координаційну раду з питань запобігання та протидії..."  № 15 від 22.01.2019р. 
Документ №15 від 22.01.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

26.01.2019УКРАЇНА
Коломийська міська рада
Виконавчий комітет
 
РІШЕННЯ
 
м. Коломия
 
від 22.01.2019р.  № 15
 

Про координаційну раду з  питань

запобігання та протидії домашньому

насильству і насильству за ознакою

статі


Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229, п.п.23, 25 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради


вирішив:


       1. Утворити координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та затвердити її склад (додається).

       2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (додається).       

       3.  Визначити департамент соціальної політики Коломийської міської ради структурним підрозділом, який проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками.

       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В. Григорука.
Міський голова                                                                                                                     І. Слюзар
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.01.2019 р. № 15


СКЛАД

координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі


Григорук 

Володимир Романович

 • перший заступник міського голови,               голова координаційної ради;

Яремчук

Людмила Вікторівна

-        директор департаменту соціальної  політики міської ради,                                   заступник голови ради;

Домашевська

Христина Василівна

-        головний спеціаліст відділу правової роботи департаменту соціальної          політики міської ради,                             секретар координаційної ради;


Члени координаційної ради:

Біланюк

Михайло Миколайович

 • заступник начальника сектору                 превенції Коломийського відділу поліції,                  член ради (за згодою);

Івахнюк

Ігор Васильович

 • начальник служби у справах дітей Коломийської міської ради,                       член ради;

Лукашенко

Анатолій Анатолійович

 • прокурор Коломийської місцевої прокуратури, член ради (за згодою);

Макарова

Людмила Миколаївна

 • голова Коломийської організації Товариства Червоного Хреста України, член ради (за згодою);

Матійчук

Алла Миколаївна

 • практичний психолог відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг м. Коломиї,                       член ради;

Мельник

Іван Петрович

 • головний спеціаліст управління освіти міської ради, член ради;

Прайс

Алла Анатоліївна

 • заступник начальника з експертизи тимчасової непрацездатності комунального закладу Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, член ради (за згодою);

Прислупський

Михайло Михайлович

 • керівник відділу прийому, реєстрації, та видачі судових документів,                           член ради (за згодою);

Смерек

Вікторія Михайлівна

 • начальник відділу право просвітництва та взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, член ради (за згодою);

Токарчук

Олег Володимирович

 • головний лікар Коломийської дитячої лікарні, член ради (за згодою);


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

міської ради 

від 22.01.2019 р. № 15

    

ПОЛОЖЕННЯ

Про координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі


1. Координаційна рада з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Коломийській міській раді.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) сприяння забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на місцевому рівні, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування;

2) реалізації ефективної державної політики з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

3) розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань запобігання та протидії домашньому насильству.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) бере участь в розробленні проектів програм, з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

2) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності органів влади з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання насильству;

3) ініціює проведення моніторингу ситуації з питань насильства в сім'ї;

4. Рада має право:

1) утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прокуратури та суду, громадських об’єднань, релігійних організацій, міжнародних та іноземних неурядових організацій (за згодою)  органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями в тому числі міжнародними та іноземними неурядових організаціями (за згодою), органами прокуратури, суду.

6. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, але не рідше ніж один раз на три місяці.

8. Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник голови.

9. Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради.

10. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

11. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

12. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних нормативних актів.

13. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової інформації.2011-2019 © Всі права застережено.