НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Неділя, 25 серпня 2019 року
 Розпорядження міського голови  "Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з..."  № 10-р від 21.01.2019р. 
Документ №10-р від 21.01.2019р. Чинний
        

 
Повязані документи

Пов'язаних документів немає

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

25.01.2019УКРАЇНА
місто Коломия Івано-Франківської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
 
м. Коломия
 
від 21.01.2019р.  № 10-р
 

Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян


Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння громадянам у вирішенні питань, з якими вони звертаються до міського голови, міської ради як органу місцевого самоврядування, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, та у зв’язку з кадровими змінами:

1. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при міській раді у новій редакції (додається).

2. Визнати розпорядження міського голови від 03.10.2018р. № 274-р таким, що втратило чинність.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на начальника відділу звернень міської ради І.Дикан.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Т. Кухтара.

Міський голова                                                                                                                  І. Слюзар

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 21.01.2019 № 10-р


Положення

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян


1. Загальні положення

1.1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян (надалі - Комісія) при міській раді утворена відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" і є постійно діючим консультативно-дорадчим органом міської ради.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України "Про звернення громадян", "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими документами, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

2. Мета створення Комісії

Комісія створена з метою всебічного контролю за розглядом звернень громадян і вирішенням порушених у них проблем, задоволення законних прав та інтересів громадян, підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, усунення недоліків у цій сфері.

3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Сприяти громадянам у задоволенні їх законних прав та інтересів при розгляді звернень.

3.2. Здійснювати всебічний контроль за розглядом звернень громадян і вирішенням порушених у них проблем.

3.3. Сприяти підвищенню ефективності роботи із зверненнями громадян, усуненню недоліків у цій сфері.

4. Для реалізації поставлених завдань Комісія має право:

4.1. Запрошувати на свої засідання посадових осіб, відповідних фахівців та, за необхідності, громадян для участі у розгляді запланованих питань.

4.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію щодо розгляду звернень громадян від структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій.

4.3. Надавати додаткові доручення відповідним посадовим особам щодо розгляду звернень громадян та додаткові доручення щодо повторного розгляду звернень.

4.4. Вносити пропозиції щодо припинення розгляду повторних звернень з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, відповідно до ст.8

Закону України "Про звернення громадян", припиняти листування з заявниками або поновлювати розгляд повторних звернень.

4.5. Заслуховувати на засіданнях Комісії звіти керівників структурних підрозділів міської ради про стан роботи із зверненнями громадян.

4.6. За наявності підстав подавати пропозиції міському голові щодо притягнення до відповідальності, передбаченої законодавством України, посадових осіб, винних у порушенні законодавства про звернення громадян при розгляді усних і письмових звернень.

4.7. Визначати потребу у виїзних засіданнях Комісії.

5. Організація роботи Комісії

5.1. Основний склад Комісії та зміни, внесені до нього, затверджуються розпорядженням міського голови. Комісію очолює міський голова. Заступниками голови Комісії є перший заступник міського голови та  керуючий справами виконкому, секретарем – начальник відділу звернень міської ради. У разі відсутності голови Комісії його функції здійснює заступник голови Комісії. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники правоохоронних органів, керівники підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів міської ради та інші  посадові особи для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Про час і місце проведення засідань її члени інформуються секретарем Комісії завчасно, але не пізніше, ніж за один день до дати проведения засідання.

5.3. Засідання Комісії є правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини її основного складу.

5.4. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним.

5.5. Рішення Комісії оформляються протоколами, що підписуються головою Комісії (у разі відсутності - заступником голови Комісії) та секретарем.

5.6. Секретар Комісії:

- забезпечує контроль за виконанням доручень голови Комісії;

- несе відповідальність за підготовку документів для розгляду Комісії;

- здійснює оформлення протоколів, а також інших документів, пов'язаних з роботою Комісії;

         - забезпечує зберігання документів та матеріалів засідань Комісії.2011-2019 © Всі права застережено.