НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 24 червня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.201..."  № 3381-40/2019-40 від 10.01.2019р. 
Документ №3381-40/2019 від 10.01.2019р. Внесено зміни
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки
Рішення міської ради  №23-3/2015 від 10.12.2015р. Внесено зміни
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 "Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №3199-39/2018 від 22.11.2018р. Втратив чинність
Рішення міської ради  Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. №23-3/2015 "Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки"
Рішення міської ради  №3558-42/2019 від 28.03.2019р. Внесено зміни

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

14.01.2019 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(40  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 10.01.2019р.  № 3381-40/2019-40
 


Про внесення змін до рішення міської ради

від 10.12.2015 р. №23-3/2015 «Про затвердження

міської програми охорони навколишнього природного

середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки»

У зв’язку із зміною замовника та виконавця міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2010 роки»,  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

       1. Внести зміни до рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки», виклавши програму в наступній редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22.11.2018 р. №3199-39/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10.12.2015 р. № 23-3/2015 «Про затвердження міської програми охорони навколишнього природного середовища у м. Коломиї на 2016-2020 роки».

       3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови  Б.Федорука.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань екології, використання земель, природних ресурсів та регулювання земельних відносин (С.Федчук).


Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар


 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                    рішення міської ради

                                                                  від 10.01.2019 р. №3381-40/2019


Міська програма охорони навколишнього природного

середовища на 2016-2020 роки

Замовник програми:


управління

комунального господарства

міської ради                                  В. Волошенюк                        _______________


Керівник програми


Заступник міського голови         Б. Федорук                             _______________ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління

міської ради                                   Г. Бакай                                  _______________


відділ економіки, інвестиційної

політики та енергозбереження

міської ради                                   В. Образцова                          _______________


Юридичний відділ

міської ради                                  Л. Сончак                                _______________Міська програма охорони навколишнього природного середовища

на 2016-2020 роки


Міська програма охорони навколишнього природного середовища на  2016-2020 роки (далі — Програма) розроблена відповідно до Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 р. № 188/98- ВР, Постанови Верховної Ради України від 07.12.2000 р. № 2130-ІІІ «Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про місцеве самоврядування в Україні» та її дія розповсюджується на територію територіальної громади м. Коломия та приєднаних сільських територіальних громад.

1. Обґрунтування доцільності розроблення та реалізації Програми

Необхідність розроблення Програми викликана невідповідністю стану навколишнього природного середовища сучасним вимогам до якості довкілля та середовища проживання населення, а також необхідністю координації зусиль з метою оптимізації його стану. Надзвичайно складною є проблема утворення та знешкодження промислових та побутових відходів. Практично не вирішується питання використання ресурсоцінних відходів, на низькому  рівні перебуває питання створення потужностей для їх переробки та утилізації.

2. Основна мета Програми і термін її реалізації

Основна мета програми - покращення стану довкілля шляхом зменшення об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми та зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля.

З метою виконання Програми за всіма напрямами розробляються заходи  з визначенням черговості і конкретного обсягу робіт та їх вартості, здійснюється прогноз екологічної ситуації та аналізується хід виконання проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних та експлуатаційних робіт.

Програму планується виконувати по мірі фінансового забезпечення  до 2020 року із здійсненням першочергових заходів щодо покращення якості поверхневих вод, атмосферного повітря та зменшення негативного впливу відходів на довкілля.3. Основні напрями дій для досягнення кінцевої мети Програми


       Основними напрямами Програми є зменшення забруднення всіх компонентів довкілля, насамперед, поверхневих вод та атмосферного повітря, а також раціональне використання і зберігання промислових та побутових відходів.

Крім того, передбачається реалізація заходів в інших напрямах природоохоронної діяльності.


4. Заходи, що повинні здійснюватися у кожному напрямку охорони природи  протягом   терміну реалізації програми


Охорона і раціональне використання водних ресурсів

- ремонт, реконструкція та розширення існуючих очисних споруд (послідовність реалізації заходів з відновлення роботи очисних споруд визначатиметься при формуванні щорічних переліків природоохоронних заходів для фінансування з Державного та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища за підсумками інвентаризації наявних потужностей з очищення стоків);

       - будівництво, розширення та реконструкція систем роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них, систем водопостачання з замкнутими циклами для потреб технічного водопостачання стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення, оборотних систем виробничого водопостачання, систем послідовного і повторного використання води, а також споруд для збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопостачання;

       - придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах тощо;

- створення водоохоронних зон з комплексом заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг.

- регулювання розширення та берегоукріплення існуючих річок;

- впорядкування озер та штучних водойм;

- інвентаризація та паспортизація водних об’єктів (річок, озер).


Охорона атмосферного повітря

- ремонт, реконструкція та встановлення пиловловлюючого обладнання на енергетичних та промислових підприємствах області;

       - впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря


Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

       - будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, берегоукріплювальних та інших споруд, а також проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання  розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти;

       -  рекультивація порушених земель.


Охорона і раціональне використання надр

               -  проведення заходів з рекультивації відпрацьованих площ видобування корисних копалин;

       -  застосування        раціональних екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин;

       -  мінімізація використання надр для захоронення відходів у зв'язку з відсутністю закритих геологічних структур.


Збереження природно-заповідного фонду

       - розроблення  проектів  збереження та створення  нових територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

       -   резервування цінних природних територій та об'єктів для заповідання.

       -  належне утримання, ремонт та реконструкція існуючих об’єктів природно-заповідного фонду;

       - створення нових об’єктів природно-заповідного фонду.


Раціональне використання та зберігання промислових і побутових  відходів

       - будівництво об'єктів з переробки та утилізації відходів, в т. ч. за участю суб'єктів підприємницької діяльності;

       - придбання машин для збирання, транспортування, перероблення, знешкодження і складування відходів;

       

Екологічна освіта, участь у діяльності міжнародних організацій

       - проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

       - видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;

       - участь у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування;

       - організація і здійснення робіт з екологічної освіти, висвітлення передового досвіду в засобах масової інформації.

Окремо необхідно виділити питання впровадження екологічного менеджменту на промислових підприємствах, як це передбачено міжнародними стандартами серії ISO 14000, та сприяння екологічно чистому виробництву.


6. Орієнтовні розрахунки вартості реалізації програми та джерела її

фінансування

Фінансування Програми передбачається головним чином за рахунок власних коштів підприємств, міського фонду охорони навколишнього природного середовища, а також Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища. Крім того, планується широке залучення міжнародної допомоги шляхом впровадження проектів співфінансування.

Орієнтовна вартість запланованих заходів та пропозиції щодо джерел їх фінансування наведено у додатку.

7. Очікувані результати реалізації заходів Програми та їх відповідність головній меті, прогнозна характеристика стану навколишнього природного середовища за етапами реалізації програми

Очікується, що в результаті реалізації Програми в місті буде:

       - забезпечено належну роботу очисних споруд міста, а також приведено у відповідність до сучасних вимог існуючі очисні споруди;

       - під'єднано максимальну кількість промислових і соціально-культурних об'єктів до систем очищення води;

       - впроваджено технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня  впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на об'єктах з високим рівнем валового викиду в атмосферу;

       - приведено у відповідність до діючого законодавства стан полігону твердих побутових відходів;

       - створено відповідні потужності для переробки та утилізації відходів, які утворюються на території міста.8. Механізм реалізації Програми і контролю за її виконанням

При реалізації Програми основну увагу передбачається зосередити на питанні комплексного вирішення екологічних проблем на території міста, в т.ч. в частині її фінансово-економічного забезпечення. Планується перейти від тактики ліквідації негативних наслідків антропогенного впливу до тактики запобігання їм. При цьому передбачається ширше, у порівнянні з попереднім періодом, залучення коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища та міжнародної фінансової допомоги до фінансування зазначених об'єктів.

Управління процесом виконання Програми здійснюється органом місцевого самоврядування і державним управлінням екології та природних ресурсів в області.


                                              Додаток  1 до програми

                                              охорони навколишнього природного

                                               середовища у м. Коломиї на

                                                2016-2020 роки

                                                 від 10.01.2019 р. №3381-40/2019
Пропозиції

щодо здійснення природоохоронних заходів на об'єктах промисловості


№ п/п

Назва заходу

Орієн-

товна вар

тість

тис. грн.

Джерела фінансування

державний фонд охоро-ни навко-

лиш-

нього природного середо-вища

Облас-ний фонд охоро-ни навко-лиш-

нього природного середо-вища

Місь-

кий

фонд охоро-

ни навко-

лиш-

нього при-родно-го сере-довища

Власні кош-

ти під-

при-

ємств

1.

Упорядкування зберігання відходів галь-ванічного вироб-ництва на території ВАТ "Коломия-сільмаш"

20,0
20,0

2.

Утилізація відходів гальванічного вироб-ництва ВАТ "Електро-оснастка", ЗАТ "КРП", ВАТ „Коло-миясільмаш”

400,0
400,0


Міський голова                                                                                        І. Слюзар

                                                                                                                                                                              Додаток 2 до міської програми             

                                                                           охорони навколишнього природного

                                                                                                                                           середовища у м. Коломиї на

                                                                                                                                           2016-2020 роки

                                                                                                                                           від 10.01.2019 р. №3381-40/2019

                                                                                                                           


                         

        Розподіл фінансування

фонду охорони навколишнього природного середовища

за пріоритетними напрямами природоохоронної діяльності, тис. грн.

Напрям природоохоронної діяльності (назва об’єктів)

2016

2017

2018

2019

2020


міський

обласний

державний

міський

обласний

державний

міський

обласний

державний

міський

обласний

державний

міський

обласний

державний

I. Охорона і раціональне використання водних ресурсів

115,0

9387,0

1148,0

1155,0

25340,0

39997,8

250,0

23370,0

39521,7

338,6

-

30000,0

250,0

-

-

Капітальні видатки
Відновлення витоку з міського озера по вул. Чехова в м.Коломиї

5,0

-

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція берегоукріплення – влаштування дамби на р. Прут від моста на с. Н.Вербіж до парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї

-

-

-

1000,0

-

20000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція берегоукріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір»

-

-

-

-

-

-

-

-

25000,0

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від вул. Бережанської до вул.Трильовського в м. Коломиї

-

1300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Бережанській та прилеглих до неї вулиць до вул. Довбуша в м. Коломиї

-

-

-

-

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від вул. Петрука та вул. Пстрака до вул. Розвадовського в м. Коломиї

-

1400,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція каналізаційного колектора від вул. Майданського  до вул. Грушевського в м. Коломиї

-

-

-

-

1450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від колектора біля ЗОШ № 7 по вул. Трильовського  та вул.. Галечко в м. Коломиї

-

-

-

-

-

-

-

1400,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від вул.. Галечко  до вул.. Григоренка-Станіславського в м. Коломиї

-

-

-

-

-

-

-

1470,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі в житловому масиві «Аеропорт(р-н метеостанції)» в м. Коломиї

-

3500,0

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від вул. Майданського до вул.Коцюбинського в м. Коломиї

-

-

-

-

-

-

-

3000,0

-


-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Косачівській

-

-

-

-

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі в мікрорайоні вул. Топоровського, вул. Дорошенка, вул.. Наливайка

-

-

-

-

1490,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Довбуша

-

-

-

-

2000,0

-

-

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд в м. Коломиї

-

-

1148,0

-

-

19997,8

-

-

14521,7

88,6

-

30000,0

-

-

-

Проведення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Трильовського, 25 в м. Коломиї

-

187,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від вул. Старицького до вул. Соборної в м. Коломиї

-

-

-

-

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шарлая в м. Коломиї

-

1500,0

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Кам’янецькій в м. Коломиї

-

1500,0

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по Косачівській і вул. І. Сірка

-

-

-

-

900,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Франка

_

-

-

-

3000,0

-

-

4100,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Куриласа, вул. Сельської

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Вітовського

-

-

-

-

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Трильовського

-

-

-

-

-

-

-

3000,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Ткачука та вул. Сарма-Соколовського

-

-

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі від вул. Шарлая до вул. Підкови

-

-

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Гайдамацькій

-

-

-

-

-

-

-

1400,0
Будівництво каналізаційної мережі по вул. Квітковій, Лісовій, Будівельній

-

-

-

-

-

-

-

1500,0

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво каналізаційних мереж (оплата за видачу сертифіката готовності об’єкту до експлуатації)

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

Поточні видатки
Очищення русел річок в м.Коломия

110,0

-

-

150,0

-

-

150,0

-

-

150,0

-

-

150,0

-

-

II.Охорона атмосферного повітря

-

-

-

5,0

-

-

5,0

-

-

5,0

-

-

5,0

-

-

III.Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

-

-

-

-

400,0

-

-

400,0

-

-

200,0

-

-

300,0

-

Капітальні видатки
Ведення земельного кадастру

-

-

-

-

400,0

-

-

400,0

-

-

200,0

-

-

300,0

-

IV.Раціональне використання та зберігання промислових і побутових відходів

12,0

-

-

20,0

4000,0

-

30,0

2000,0

1510000,0

30,0

-

7000,0

50,0

-

6000,0

Капітальні видатки
Придбання машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів

-

-

-

-

-

-

-

-

10000,0

-

-

5000,0

-

-

3000,0

Придбання обладнання для збору побутових відходів (євроконтейнери )

-

-

-

-

2000,02000,0

-

-

-

2000,03000,0

Будівництво сміттєсортувальної лінії

-

-

-

-

2000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будівництво сміттєпереробного комплексу

-

-

-

-

-

-

-

-

1500000,0

-

-

-

-

-

-

Поточні видатки
Придбання смітників

12,0

-

-

20,0

-

-

30,0

-

-

30,0

-

-

50,0

-

-

V.Охорона і раціональне використання природно-рослинних ресурсів

16,0

50,0

-

20,0

100,0

-

20,0

100,0

-

50,0

200,0

-

50,0

200,0

-

Капітальні видатки
Заходи з озеленення міст. Придбання саджанців декоративних дерев

-

50,0

-

-

100,0

-

-

100,0

-

-

200,0

-

-

200,0

-

Поточні видатки
Придбання саджанців декоративних дерев

16,0

-

-

20,0

-

-

20,0

-

-

50,0

-

-

50,0

-

-

VI.Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу

_

-

-

200,0

2000,0

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3000,0

Капітальні видатки
Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин

-

-

-

200,0

2000,0

800,0

-

-

-

-

-

-

-

-

3000,0

VII.Екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

-

-

-

120,0

-

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

Виготовлення проектної документації та проведення її експертизи
120,0


100,0

100,0

РАЗОМ:

143,0

9437,0

1148,0

1520,0

31840,0

40897,8

305,0

25870,0

1549521,7

423,6

400,0

37000,0

355,0

500,0

9100,0
Міський голова                                                                                                                   І. Слюзар
ПАСПОРТ

міської програми охорони навколишнього природного середовища

на 2016-2020 роки
  1. Ініціатор розроблення програми (замовник): Коломийська міська рада
  2. Розробник програми: управління комунального господарства міської ради
  3. Термін реалізації програми: 2016-2020 роки
  4. Джерела фінансування

тис.грн.

Роки

Державний фонд охорони навколиш-нього природного середовища

Обласний фонд охорони навколиш-нього природного середовища

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища

2016-2020

1637667,5

68047,0

2746,6

2016

1148,0

9437,0

143,0

2017

40897,8

31840,0

1520,0

2018

1549521,7

25870,0

305,0

2019

37000,0

400,0

423,6

2020

9100,0

500,0

355,0

  1. Обсяг фінансування програми (тис.грн.):1708461,1
  2. Очікувані результати виконання програми: реалізація заходів Програми дозволить покращити стан навколишнього природного середовища, його естетичні та екологічні складові.
  3. Термін проведення звітності: щорічно.


Замовник програми:        


Управління

комунального господарства

міської ради                              В. Волошенюк                       _______________Керівник програми:
Заступник міського голови     Б. Федорук                              _______________2011-2019 © Всі права застережено.