НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Середа, 26 червня 2019 року
 Рішення міської ради  "Про затвердження статуту комунальної установи "Інклюзив..."  № 3345-40/2018-40 від 26.12.2018р. 
Документ №3345-40/2018 від 26.12.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про комунальну установу "Інклюзивно-ресурсний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області"
Рішення міської ради  №2739-34/2018 від 26.06.2018р. Внесено зміни в інший нормативний акт

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

30.12.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(40  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 26.12.2018р.  № 3345-40/2018-40
 

Про затвердження статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області  в новій редакції


Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (із змінами та доповненнями від 22 серпня 2018 року №617), з метою забезпечення права дітей з особливими  освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, міська рада


в и р і ш и л а:


1. Затвердити статут  комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від  26.06.2018р. №2739-34/2018 «Про комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр»  Коломийської міської ради Івано-Франківської області»

2. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови В. Бойцана.

3. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту та охорони здоров’я (Г. Романюк)Міський голова                                                                                                                      І.Слюзар


ПОГОДЖЕНО                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту                                         рішення міської ради

освіти, науки та молодіжної                                  від 26.12.2018 №3345-40/2018

політики облдержадміністрації                           

______________В.Є. Кімакович                          Міський голова

«____» _________2018р.                                      __________________ Слюзар І.Б.
СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

Коломия

2018


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради (далі – ІРЦ по тексту) є комунальною установою і знаходиться у комунальній власності.

Повне найменування українською мовою: комунальна установа

«Інклюзивно-ресурсний центр» Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

Скорочене найменування українською мовою: ІРЦ.

1.2. Засновником центру є Коломийська міська рада (далі – Засновник). ІРЦ  підпорядковується Засновнику та департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

1.3. Засновник здійснює фінансування комунальної установи, його матеріально-

технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.4. ІРЦ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», іншими нормативно-правовими актами, в тому числі рішеннями Засновника, департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цим Статутом.

1.5. Юридична адреса ІРЦ: вул. Івана Франка 19, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

1.6. Режим роботи ІРЦ.

       Центр працює за п’ятиденним робочим тижнем у режимі повного робочого дня. Вихідні дні – субота, неділя, святкові.

       Щоденний графік роботи центру:

- початок роботи – 8.00 год.

- закінчення роботи – 17.15 год. (п’ятниця – 16.00 год.).

1.7. ІРЦ є юридичною особою, має печатку і штампи, бланки встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.8. ІРЦ є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів.

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органівуправління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) ІРЦ використовуються винятково для фінансування видатків на утримання ІРЦ реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.


ІІ. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ


2.1. ІРЦ створений з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти  та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі – комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2.2. Відповідно до поставленої мети, предметом діяльності ІРЦ є:

2.2.1 проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, в тому числі коефіцієнта її інтелекту (здійснюється практичними психологами ІРЦ), розроблення рекомендацій щодо освітньої програми, особливостей організації психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг відповідно до потенційних можливостей дитини;

2.2.2 надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти (не відвідують заклади освіти) та не отримують відповідної допомоги;

2.2.3 участь педагогічних працівників ІРЦ в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік;

2.2.4 ведення реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в ІРЦ, за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

2.2.5 ведення реєстру закладів освіти, а також реєстру фахівців, які надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами за їх згодою;

2.2.6 надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання;

2.2.7 надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям;

2.2.8 консультування батьків або законних представників дітей з особливими освітніми потребами стосовно мережі закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, та зарахування до цих закладів;

2.2.9 надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (законними представниками) дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей;

2.2.10 моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми потребами шляхом взаємодії з їхніми батьками (законними представниками) та закладами освіти, в яких вони навчаються;

2.2.11 організація інформаційно-просвітницької діяльності шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

2.2.12 взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту, службами у справах дітей, громадськими організаціями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами починаючи з раннього віку в разі потреби із залученням відповідних спеціалістів;

2.2.13 підготовка звітної інформації про результати діяльності ІРЦ для Засновника, департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також аналітичної інформації для Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2.3. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання найкращих інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця.


ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС


3.1. ІРЦ є юридичною особою публічного права.

3.2. ІРЦ користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

3.3. ІРЦ р здійснює господарську діяльність.

3.4. Збитки, завдані ІРЦ внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

3.5. Для здійснення господарської діяльності ІРЦ залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Засновник не відповідає за зобов'язаннями ІРЦ, а ІРЦ не відповідає за зобов'язаннями засновника.

3.7. ІРЦ  має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.


IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ


4.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини проводить директор ІРЦ, або уповноважені ним працівники,  які визначають час та дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність таких документів:

- документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників;

- свідоцтва про народження дитини;

- індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності);

- форми первинної облікової документації № 112/0 “Історія розвитку дитини”, затвердженої МОЗ, у разі потреби — довідки від психіатра.

4.2. ІРЦ проводить комплексну оцінку не пізніше ніж протягом місяця з моменту подання письмової заяви батьків (одного з батьків) або законних представників дитини (далі — заява) та/або її особистої заяви (для дітей віком від 16 до 18 років) щодо проведення комплексної оцінки, а також надання письмової згоди на обробку персональних даних дитини.

4.3. У разі коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу освіти;

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень (для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;

- документи щодо додаткових обстежень дитини.

4.4. У разі коли дитині з особливими освітніми потребами вже надавалися психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до ІРЦ подаються:

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.

4.5. ІРЦ проводить комплексну оцінку за місцем навчання та/або проживання (перебування) дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками (одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до початку її проведення.

4.6. Під час проведення комплексної оцінки фахівці ІРЦ повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.

4.7. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.

4.8. Комплексна оцінка проводиться фахівцями ІРЦ індивідуально за такими напрямами:

- оцінка фізичного розвитку дитини;

- оцінка мовленнєвого розвитку дитини;

- оцінка когнітивної сфери дитини;

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини;

- оцінка освітньої діяльності дитини.

4.9. Метою проведення оцінки фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-реабілітолог заповнює карту спостереження дитини.

4.10. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини проводиться з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.11. Оцінка когнітивної сфери дитини проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.12. Оцінка емоційно-вольової сфери дитини проводиться з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.13. Метою проведення оцінки освітньої діяльності дитини є визначення рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку про комплексну оцінку.

4.14. У разі потреби фахівці ІРЦ можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.

4.15. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному вигляді, зберігаються в ІРЦ та надаються батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим зверненням.

Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. Обробка та захист персональних даних дітей в ІРЦ здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.16. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами.

4.17. За результатами засідання складається висновок про комплексну оцінку, в якому зазначаються загальні дані про дитину з особливими освітніми потребами, її сім’ю (батьків (одного з батьків) або законних представників, братів, сестер), умови виховання в сім’ї, стан здоров’я дитини, заклад освіти, де навчається дитина, напрями проведення комплексної оцінки, загальні висновки, рекомендації, прізвище, ім’я, по батькові фахівців ІРЦ, які проводили оцінку.

4.18. Фахівці ІРЦ зобов’язані ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

4.19. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку проводиться протягом 10 робочих днів.

4.20. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у  двох примірниках, один з яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу освіти.

4.21. Висновок про комплексну оцінку реєструється у відповідному журналі та зберігається в електронному вигляді в ІРЦ (сканована копія такого висновку).

4.22. У разі встановлення фахівцями ІРЦ наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання їй психолого-педагогічних, корекційно - розвиткових послуг.

4.23. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти чи закладу загальної середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання дитини її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до центру за шість місяців до початку навчального року.

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або законні представники дитини можуть звернутися до закладу освіти, який вони обрали, для зарахування дитини.

4.24. Повторна комплексна оцінка фахівцями ІРЦ проводиться у разі:

- переходу дитини з особливими освітніми потребами з дошкільного закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення дитини із спеціального закладу дошкільної  освіти, спеціального закладу загальної середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної (спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) класу закладу загальної середньої освіти;

- надання рекомендації команди психолого – педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, психолого - педагогічної комісії спеціального закладу загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів  у засвоєнні дитиною освітньої програми

4.25. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники дитини з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про комплексну оцінку, вони можуть звернутися до департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації для проведення повторної комплексної оцінки обласним, психолого-педагогічним консиліумом (далі — консиліум).

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або

законних представників департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації зобов’язаний організувати проведення повторної комплексної оцінки дитини з особливими освітніми потребами за місцем її проживання (перебування) /навчання чи в іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або законними представниками.

4.26. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або окремими напрямами залежно від освітніх потреб дитини з особливими освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток.

4.27. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок про

повторну комплексну оцінку, що є основою для розроблення індивідуальної

програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами та надання їй

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.


V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ТАНАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ


5.1. Психолого-педагогічний супровід - це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5.2. Психолого-педагогічний супровід, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги спрямовані на:

- соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

- розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

За результатами комплексної оцінки фахівці ІРЦ:

визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, які надаються  дітям з особливими освітніми потребами (для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації) та забезпечують її надання шляхом проведення індивідуальних і групових занять;

надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування індивідуальної  програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, змісту,форм та методів навчання відповідно до потенційних можливостей дитини, створення належних умов для навчання залежно від порушення розвитку дітей з особливими освітніми потребами (доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, використання технічних засобів тощо);

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і  не отримують відповідної допомоги.


VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. ІРЦ має право:

6.1.1. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.

6.1.2. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

6.1.3. здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.5. реалізувати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.1.6. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

6.2. З метою якісного виконання покладених завдань ІРЦ зобов’язаний:

6.2.1. у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;

6.2.2. вносити пропозиції засновнику, департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Ресурсному центру підтримки інклюзивної освіти Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти пропозиції щодо удосконалення діяльності ІРЦ;

6.2.3. залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших ІРЦ, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів.

6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці,забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

VII. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ


7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого законодавства.

7.2. Засновник:

7.2.1 утворює, реорганізовує та ліквідовує ІРЦ, затверджує та змінює їх склад, графік роботи, організовує та проводить конкурс на посаду директора ІРЦ;

7.2.2 призначає на посаду та звільняє з посади директора ІРЦ;

7.2.3 заслуховує звіт про діяльність ІРЦ;

7.2.4 залучає необхідних фахівців для надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг шляхом укладення цивільно-правових угод відповідно до запитів ІРЦ;

7.2.5 забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для функціонування ІРЦ та організації інклюзивного навчання;

7.2.6 проводить моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ підпорядкованими їм закладами освіти.

7.3. Керівництво діяльностю ІРЦ здійснює директор, який призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

На посаду директора ІРЦ призначається особа, яка має вищу освіту ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта», («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

7.4. Директора ІРЦ може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

7.5. Директор ІРЦ:

7.5.1. Планує та організовує роботу ІРЦ, видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців ІРЦ;

7.5.2. Подає на затвердження засновнику проекти змін до Статуту;

7.5.3. Призначає на посади фахівців ІРЦ на конкурсній основі та звільняє їх з посад відповідно до законодавства;

7.5.4. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами;

7.5.5. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

7.5.6. Укладає колективний договір.

7.5.7. Розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому порядку майном ІРЦ та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та матеріальних ресурсів;

7.5.8  Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності ІРЦ;

7.5.9. Представляє ІРЦ у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

7.5.10. Подає засновнику річний звіт про діяльність ІРЦ.

7.5.11. Вирішує інші питання діяльності ІРЦ у відповідності із законодавством.

7.6. У своїй діяльності ІРЦ підпорядковується засновнику. Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним актів законодавства та Положення про ІРЦ.


VIII. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


8.1. Діяльність ІРЦ забезпечують педагогічні працівники:вчителі - логопеди, вчителі – дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчителі – реабілітологи, а також медична сестра,  бухгалтер та господарсько – обслуговувальний персонал.

8.2. На посади педагогічних працівників ІРЦ призначаються особи, які мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників ІРЦ повинен становити три або більше років.

8.3. Призначення на посади педагогічних працівників ІРЦ здійснюється директором на конкурсній основі. Положення про конкурс на посаду директора та педагогічних працівників ІРЦ затверджує засновник на підставі примірних положень, затверджених Міністерством освіти і науки України.

8.4. Обов’язки фахівців ІРЦ визначаються відповідно до законодавства та посадових інструкцій.

8.5. На педагогічних працівників ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

8.6. У разі потреби ІРЦ може залучати додаткових фахівців шляхом укладення цивільно-правових угод.

8.7. Для надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг в Центрі вводяться такі посади:

8.7.1. Вчителя-логопеда з розрахунку одна штатна одиниця на 25-30 дітей з порушеннями мовлення або 15-20 дітей з тяжкими порушеннями мовлення, або 15 дітей дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, або 12 дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення;

8.7.2. Вчителя-дефектолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей з порушеннями слуху/зору/інтелектуального розвитку;

8.7.3. Практичного психолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15дітей, які мають порушення емоційно-вольової сфери/пізнавальних процесів;

8.7.4. Вчителя-реабілітолога з розрахунку одна штатна одиниця на 12-15 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

8.8. За наявності автотранспортних засобів (автобусів) вводиться посада водія.

8.9. Кількісний склад фахівців ІРЦ визначається з урахуванням потреб територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми потребами.

8.10. Штатний розпис ІРЦ та режим його роботи затверджується засновником.

8.11. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників ІРЦ становить 40 годин, що становить тарифну ставку, з яких педагогічне навантаження фахівців ІРЦ, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами, становить 18 годин на тиждень для безпосередньої роботи з такими дітьми. Крім того, фахівці ІРЦ провадять інші види діяльності, зокрема надають консультації батькам (законним представникам) дітей, педагогічним працівникам, які беруть участь в інклюзивному навчанні, тощо.


IX. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


9.1. Матеріально-технічна база ІРЦ включає будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.

9.2. Майно, закріплене за ІРЦ, належить йому на праві оперативного управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

9.3. Фінансово-господарська діяльність ІРЦ провадиться відповідно до бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів.

9.4. Джерелами фінансування ІРЦ є кошти засновника, благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством.

9.5. ІРЦ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності ІРЦ увизначеному законодавством порядку.

9.6. Керівництво ІРЦ несе відповідальність перед засновником та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.


X. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ


10.1. Діяльність ІРЦ припиняється в результаті його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ІРЦ приймається засновником. Припинення діяльності ІРЦ здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

10.2. Під час реорганізації ІРЦ його права та обов’язки переходять до правонаступника, що визначається Засновником.

10.3. ІРЦ вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.


XI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ


11.1. Зміни та доповнення до цього Статуту у разі потреби вносяться Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в установленому законом порядку.
2011-2019 © Всі права застережено.