НОРМАТИВНІ АКТИ
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Понеділок, 26 жовтня 2020 року
 Рішення міської ради  "Про міський бюджет на 2019 рік ..."  № 3233-39/2018-39 від 13.12.2018р. 
Документ №3233-39/2018 від 13.12.2018р. Чинний
        

 
Повязані документи

Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3371-40/2019 від 10.01.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3439-41/2019 від 21.02.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3532-42/2019 від 28.03.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3663-44/2019 від 25.04.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3718-45/2019 від 23.05.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3776-46/2019 від 25.05.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №4176-55/2019 від 21.11.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про виконання міського бюджету за І-ше півріччя 2019 року
Рішення міської ради  №3890-48/2019 від 08.07.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3905-49/2019 від 25.07.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №3951-51/2019 від 19.09.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2019 року
Рішення міської ради  №4069-54/2019 від 24.10.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 9-ть місяців 2019 року
Рішення міської ради  №4070-54/2019 від 24.10.2019р. Чинний
Рішення міської ради  Про уточнення міського бюджету на 2019 рік
Рішення міської ради  №4071-54/2019 від 24.10.2019р. Чинний

 
Історія документа

Історії немає

 
Публікації документа

17.12.2018 
РІШЕННЯ
 
Коломийської міської ради
(39  сесія)
7  демократичного скликання
 
від 13.12.2018р.  № 3233-39/2018-39
 

Про міський бюджет

на 2019 рік


       Відповідно до пункту 23  частини І статті 26,  статей 59, 61  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 72, 76, 77 Бюджетного кодексу України , Законом України від 23.11.2018 року № 2629-УІІІ  «Про Державний бюджет України на 2019 рік», протоколу засідання постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально – економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин Коломийської міської ради від 03.12.2018р. № 83, міська рада:


вирішила:


  1. Визначити на 2019 рік:


1.1. Доходи  міського бюджету у сумі  742 208 682 гривень, в тому числі:

- доходи загального фонду міського бюджету 632 324 200 гривень, з них:

- субвенції з Державного бюджету – 327 819 600 гривень,

- субвенції з обласного бюджету – 303 600 гривень,

- доходи спеціального фонду міського бюджету 109 884 482 гривень, у тому числі бюджету розвитку 99 186 705 гривень згідно з додатком 1 цього рішення.


1.2. Видатки міського бюджету у сумі 741 321 504 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 631 437 022 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 109 884 482 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.


1.3 Профіцит загального фонду міського бюджету  в сумі  887 178 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення, напрямком використання якого  визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямувавши кошти на  погашення кредиту, згідно Договору про надання кредиту ESC 4/15 між НЕФКО та Коломийською міською радою від 15.12.2015 року.


1.4 Дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 887 178 гривень, джерелом покриття якого визначити кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду ), згідно з додатком 2 до цього рішення.


1.5. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста Коломиї у сумі 100 000 гривень.


1.6. Установити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2019 рік в сумі 300 000 гривень, що становить  0,1 відсоток видатків загального фонду міського бюджету . Рішення про виділення коштів з цього фонду, відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, приймаються виконкомом міської ради, у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.


2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Коломиї на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  в сумі 741 321 504 гривень, у тому числі по загальному фонду 631 437 022 гривень, спеціальному фонду 109 884 482 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.


3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення:

- субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам (окремо за видами) у сумі –  327 819 600 гривень;

- субвенції з обласного бюджету -  303 600 гривень.


4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів  бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.


5. Затвердити розподіл витрат  міського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 67 220 500 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.


6. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2019 рік є доходи визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України міському бюджету та субвенції з обласного бюджету.


7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.


8. Установити граничний обсяг місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу станом на 31.12.19 року в сумі 44 142 924 гривень.


9. Установити граничний обсяг надання гарантій на 2019 рік в сумі  800 000 гривень.


10. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою:

  • оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);
  • нарахування на заробітну плату (код 2120);
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
  • забезпечення продуктами харчування (код 2230);
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
  • поточні трансферти населенню (код 2700);
  • заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету.


11. Відповідно до статті 43 та пункту1 статті  73 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому управлінню Коломийської міської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:


11.1. позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним розпорядникам коштів бюджету міста Коломия, на виконання норм Бюджетного кодексу України:

12.1. до 14 лютого 2019 року розробити проекти паспортів бюджетних програм і подати їх до фінансового управління Коломийської міської ради на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів міського бюджету на затвердження до фінансового управління Коломийської міської ради разом з проектами наказів про їх затвердження на паперових та електронних носіях.


12.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

12.3.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення, щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

12.3.2. Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12.4. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

12.5. Забезпечити у повному обсязі потребу в коштах на проведення  розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

12.6. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

12.7. Установити, що розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2019 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Коломиї, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів міського бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

Здійснити у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплекс заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат, забезпечивши використання не менш, як 90 відсотків наявних коштів.

12.8. Установити, що у 2019 році розпорядники коштів міського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

12.9. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому, розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов’язаннями зі спеціального фонду бюджету.

13. Уповноважити виконавчий комітет міської ради проводити пооб’єктний розподіл внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання.

14. Надати право фінансовому управлінню Коломийської міської ради:

-         у випадку внесення Міністерством фінансів України  змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв кодів відомчої та функціональної класифікації, вносити відповідні зміни у міському бюджеті;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

-        у межах загального обсягу бюджетних призначень по субвенціях з державного та обласного бюджетів за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисі, в розрізі відомчої, типової програмної  та функціональної і економічної класифікації бюджету;

-        у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків міського бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл базових дотацій та субвенцій між головними розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін за відомчою та типовою програмною класифікацією видатків загального та спеціального фондів міського бюджету, за погодженням голови постійної комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин, з подальшим затвердженням на сесії міської ради.


15. Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань (засновником яких є міська рада), що вилучається до бюджету, зараховується до міського бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово - господарської діяльності у 2018 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.


16. Установити, що у випадках, коли виконавчий комітет міської ради, відділи та управління міської ради, депутати міської ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.


17. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.


18. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб - порталі Коломийської міської ради в мережі Інтернет.


19. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.


20. Організацію виконання цього рішення покласти на міського голову.


21. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин.Міський голова                                                                                            І. СлюзарДодатки:2011-2020 © Всі права застережено.